Οβολώνας : Glossaries, vocabulary lists, quickies

Καταθέστε τον οβολό σας: ένα γλωσσάρι που βρήκατε χρήσιμο, κάποιους όρους από τη δουλειά σας, μια μετάφραση που δεν κυκλοφορεί στα λεξικά.
Top