Idioms > Ιδιωματισμοί (EN > EL)

Severus

Active member
outstay (or overstay) one's welcome = κάνω κατάχρηση της φιλοξενίας, "παρακάθομαι", κάνω αρμένικη βίζιτα (ξεπερνώ το όριο μέσα στο οποίο θεωρούμαι ευπρόσδεκτος)
Stay as a visitor longer than one is wanted

Ηe makes you feel you’ve outstayed your welcome before you’ve even sat down

Overstaying your welcome: Knowing when it’s time to leave ... Always come bearing gifts.
http://http://www.backpackingdiplomacy.com/staying-with-friend-overstaying-your-hosts-welcome/
 

Severus

Active member
jump/climb/get on the bandwagon = ακολουθώ το ρεύμα, πηγαίνω με τη μάζα, χρησιμοποιώ/ακολουθώ την πεπατημένη

The success of the product led many firms to try to jump on the bandwagon.
http://http://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/jump-climb-get-on-the-bandwagon

Related terms

Bandwagon effect (Wikipedia)
a phenomenon whereby the rate of uptake of beliefs, ideas, fads and trends increases the more that they have already been adopted by others.
 

Severus

Active member
bite the hand that feeds one = βλάπτω τον ευεργέτη μου
Don´t bite the hand that feeds you = Χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις.

Leaving the company after they've spent three years training you up - it's a bit like biting the hand that feeds you.
http://http://idioms.thefreedictionary.com/bite+the+hand+that+feeds
 

Severus

Active member
as calm as a millpond (of sea) = λάδι, γαλήνια, ήρεμη

The sea is as calm as a millpond today. = Η θάλασσα είναι λάδι σήμερα.
Τhe sea was a brilliant blue millpond (Oxford Dictionaries)

Antonyms:
choppy, rough, full of waves, turbulent, heavy, heaving, storm-tossed, stormy, tempestuous, squally;
broken, ruffled, uneven

Synonyms:
tranquil, still, like a millpond, smooth, glassy, flat, motionless, waveless, unagitated, storm-free
literary stilly, dead calm
(Oxford Dictionaries)
 

Severus

Active member
merchant of doom/gloom (informal) = κινδυνολόγος, εσχατολόγος, καταστροφολόγος

With exports rising and unemployment falling, the merchants of doom are having to revise their economic predictions.
(Cambridge Dictionary)

Synonyms:
scaremonger, alarmist, prophet of doom, Cassandra, voice of doom, doom-monger
(Oxford Dictionaries)
 

Severus

Active member
measure one's length (dated) = ξαπλώνομαι φαρδύς πλατύς

Definition: (Of a person) fall flat on the ground
(Oxford Dictionaries)

The latter ran in and nobbed his adversary until he measured his length upon the grass.
http://https://books.google.de/books?id=jozvIkq0QlkC&pg=PA204&lpg=PA204&dq=%22measured+his+length+%22&source=bl&ots=Xbrtu-33I_&sig=E5BFXSUQwmCdQ8yVCM46u6mSx7c&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjh1-qHwbvOAhXDWRQKHQfiBBQQ6AEIVDAI#v=onepage&q=%22measured%20his%20length%20%22&f=false
 

Severus

Active member
take something with a grain/pinch of salt = δέχομαι κάτι με επιφύλαξη/αμφιβολίες, δεν πολυπιστεύω

If I were you, I’d take his advice with a pinch of salt.
(Macmillan Dictionary)

You have to take everything she says with a pinch of salt, because she tends to exaggerate.
(Cambridge Dictionary)
 

Severus

Active member
the meter is running = τα έξοδα τρέχουν, στενεύουν τα όρια

We'd better come to a decision soon, for the meter is running.

Definition:
Costs or other consequences are accumulating.

Origin:
This metaphoric expression alludes to the fare mounting up on a taxi meter.

The American Heritage Dictionary of Idioms by Christine Ammer. S.v. "meter is running, the." Retrieved August 18 2016 from http://idioms.thefreedictionary.com/meter+is+running,+the
 

Severus

Active member
pick up the tab (to pay for something, esp. for what someone else has bought or used) = πληρώνω τη λυπητερή / το τίμημα / το λογαριασμό, καλοπληρώνω

The company will pick up the tab for this trip.
(Cambridge Dictionary)
My father picked up the tab for my schoolbooks while I was studying at University.
http://www.idiomeanings.com/pick-up-the-tab/
 

Severus

Active member
it's not a hanging offence = δεν θα σε κρεμάσουμε κιόλας, δεν διέπραξες δα και κανένα έγκλημα

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hanging-offence

Κυριολεκτικά: έγκλημα που επισύρει την θανατική ποινή δι' απαγχονισμού. Μεταφορικά: αν χρησιμοποιείται σε άρνηση, ισοδυναμεί με την ελληνική έκφραση "Δεν θα σε κρεμάσουμε κιόλας", εκτός άρνησης θανάσιμο αμάρτημα, επιλήψιμη, κατακριτέα, αξιοκαταφρόνητη συμπεριφορά/πράξη κλπ.
 

daeman

Administrator
Staff member
 

nickel

Administrator
Staff member
use it or lose it = αν την αφήσεις, θα σε αφήσει

Δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις.use it or lose it
1. Skills or knowledge that are seldom applied are likely to be lost with time.

 • 2009 — Angela Eward-Mangione, 101 Ways to Score Higher on Your GRE: What You Need to Know About the Graduate Record Exam Explained Simply, Atlantic Publishing Group, Inc. (2009), page 181:
  The reason that everyone must study for this section of the test is because no GRE test taker took their high school math classes yesterday, or last month for that matter. Have you ever heard the expression, "Use it or lose it?"
 • 2009 — Jay R. Slosar, The Culture of Excess: How America Lost Self-Control and Why We Need to Redefine Success, ABC-CLIO, LLC (2009), page 89:
  Today's clerk does not have to count out the change as those in the 1950s. Calculators and computers rule the day. But use it or lose it, and the ability to make calculations in one's head declines.
 • 2011 — Tim Wagle & Paul Theobald, "Connecting Communities and Schools: Accountability in the Post-NCLB Era", in The Phenomenon of Obama and the Agenda for Education: Can Hope Audaciously Trump Neoliberalism (eds. Paul R. Carr & Brad J. Porfilio), Information Age Publishing Inc. (2011), page 262:
  Any piece of curriculum, devoid of an opportunity to wield it, suffers the same fate as unutilized Spanish instruction. The time-tested colloquialism is accurate: use it or lose it.

2. Property and privileges will be lost if they are not utilized.
 • 2010 — Oliver Berry, Brittany & Normandy, Lonely Planet (2010), page 328:
  Once you buy a Prem's ticket, it's use it or lose it — getting your money back or changing the time is not allowed.
 • 2011 — Marq De Villiers, Our Way Out: Principles for a Post-Apocalyptic World, McClelland & Stewart (2011), page 310:
  The legal rationale was simple: in much of the west, water rights operate under the "use it or lose it" principle. If you don't use the water, others had the right to appropriate it and use it themselves.
 • 2011 — Jim Northrup, Anishinaabe Syndicated: A View from the Rez, Minnesota Historical Society Press (2011), page 32:
  Judge Crabb said that Indians were not logging in treaty times, so they shouldn't be allowed to log today. In other words, use it or lose it.
 • 2012 — Kevin Bleyer, Me the People: Or, One Man's Quest to Rewrite the Constitution of the United States of America, Random House (2012), page 307:
  The way I see it, if you don't care, you shouldn't count.
  So there you are: If you don't vote in this election, you don't get to vote in the next one. Use it or lose it.
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
Ίσως καλύτερα με ουδέτερο, ακόμη και όταν αφορά γνώσεις: αν το αφήσεις, θα σε αφήσει

Παραλλαγή: αν το ξεχάσεις, θα το χάσεις
 
Top