ecology

 1. nickel

  ecotax = οικοφόρος

  Στα αρχαία εμφανίζεται η λέξη οικοφόρα για να περιγράψει τα νομαδικά έθνη, που ταξιδεύουν κουβαλώντας το σπίτι τους και την οικοσκευή τους. Σήμερα ο οικοφόρος (ή οικο-φόρος) είναι ο οικολογικός φόρος. Ecotax (short for Ecological taxation) refers to taxes intended to promote environmentally...
 2. nickel

  Environment & Ecology > Περιβάλλον και Οικολογία [EN > EL]

  composting = λιπασματοποίηση, κομποστοποίηση composting toilets = τουαλέτες λιπασματοποίησης
 3. nickel

  fossil water

  Fossil water or paleowater is groundwater that has remained sealed in an aquifer for a long period of time. Water can rest underground in "fossil aquifers" for thousands or even millions of years. When changes in the surrounding geology seal the aquifer off from further replenishing from...
 4. nickel

  the tragedy of the commons = η τραγωδία των κοινών (αγαθών)

  Όρος παλιός, κάπως ξεθωριασμένος, των οικονομικών της οικολογίας (όχι, το «c» είναι πεζό όταν δεν είναι σε τίτλο· δεν σημαίνει «τραγωδία της Βουλής των Κοινοτήτων»). Στη Wikipedia υπάρχει πλούσια και κατατοπιστική περιγραφή του όρου και της συζήτησης που προκάλεσε η θεωρία και της κριτικής που...
 5. nickel

  Γλωσσάρι οικολογικών όρων (chem.uoa.gr)

  Από τη διεύθυνση http://www.chem.uoa.gr/courses/organiki_1/oikotoxikologia/oiktxk2_par_I.pdf Έγιναν ελάχιστες προφανείς διορθώσεις. ΛΕΞΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ abiotic factors = αβιοτικοί παράγοντες (όπως κλίμα, έδαφος, νερά, κλπ) acclimatization = εγκλιματισμός (προσαρμογή ενός είδους σε μια...
 6. nickel

  ecotone = οικότονος

  An Ecotone is a transition area between two adjacent but different plant communities, such as forest and grassland. It may be narrow or wide, and it may be local (the zone between a field and forest) or regional (the transition between forest and grassland).[...] The word ecotone was coined from...
 7. nickel

  Νησιωτική βιογεωγραφία: Οικολογικό γλωσσάρι

  Από το βιβλίο: Νησιώτικη βιογεωγραφία: Οικολογία, εξέλιξη και διατήρηση (Island Biogeography: Ecology, Evolution, and Conservation) J. Robert Whittaker, José María Fernández-Palacios Μετάφραση: Βασιλική Βακάκη, επιμέλεια: Σπύρος Σφενδουράκης Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009 Url...
 8. nickel

  The eco- thread

  Είδα σήμερα τους οικοσκεπτικιστές, που δεν έχουν ακόμα πολλά ευρήματα, και σκέφτηκα ότι, αφού έχουμε νήμα με τα ηλε-, να φτιάξουμε και ένα με τα οικο- (με την ελπίδα ότι δεν θα θέλει η ΕΛΕΤΟ να τα κάνουμε κι αυτά οικ- :eek:). Κάνω την αρχή: eco-skeptic, ecoskeptic = οικοσκεπτικιστής Για το...
 9. Zazula

  κομοστέγη = canopy

  Κομοστέγη ονομάζονται οι ανώτεροι όροφοι ενός δάσους, οι οποίοι αποτελούνται από τα φυλλώματα των δέντρων. Η λέξη υπάρχει στον Πάπυρο, αλλά όχι σε Δημητράκο, ΛΝΕΓ, ΛΚΝ κλπ. Αποδίδει το αγγλ. canopy. Η γραφή *κωμοστέγη (υπάρχει στην ΙΑΤΕ και στο Websters-Online) είναι εσφαλμένη. Συναφείς όροι...
 10. Zazula

  global warming

  Υπάρχει ποτέ περίπτωση να ελπίζουμε ότι ο όρος global warming θα αποδοθεί με έναν ενιαίο τρόπο; Ή, τουλάχιστον, με έναν για επιστημονικό συγκείμενο και το πολύ άλλον έναν για το γενικό κοινό (τους μη ειδικούς); Κατ' αρχάς να δηλώσω ότι το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» δεν αποτελεί απόδοση του...
 11. Zazula

  habitat

  Τα GWord και Polylexicon δίνουν για τη συγκεκριμένη χρήση τού habitat το «φυσικό περιβάλλον». Αλλά κάποιες έγκυρες πηγές επιμένουν ότι habitat = βιότοπος. Το RHWUD δίνει διαφορετικό ορισμό για το habitat (the natural environment of an organism; place that is natural for the life and growth of an...
 12. Zazula

  biocenosis = βιοκοινωνία, βιοκοινότητα

  ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Από το American Heritage Dictionary of the English Language, 4th Edition 2000 (Updated in 2003): biocenosis also biocoenosis or biocenose n. pl. biocenoses A group of interacting organisms that live in a particular habitat and form an ecological community. Από το American...
Top