within-run precision = ακρίβεια εντός ενός γύρου / κύκλου

Σε πίνακα τιμών που αφορά την ακρίβεια ιατρικής διαγνωστικής συσκευής, σε αντιδιαστολή με τη συνολική ακρίβεια (total precision).

Καλημέρα :)
 

nikosl

New member
Μια πρώτη σκέψη είναι "ακρίβεια επανάληψης", αλλά χωρίς σιγουριά αν υπάρχει κάτι πιο ειδικό.
 

Alexandra

Super Moderator
Staff member
Εδώ το ορίζει ως repeatability, άρα επαναληψιμότητα.

There is some variation in the terminology used but for the purposes of this discussion, repeatability, also known as within-run precision, is defined as the closeness of agreement between results of successive measurements obtained under identical conditions.

Εδώ το ονομάζει εντός προσδιορισμού επαναληψιμότητα. Η πηγή είναι αξιόπιστη, το Χημικό Τμήμα του Παν. Αθηνών.

Within run precision:
Εντός προσδιορισμού επαναληψιμότητα: αναφέρεται στην επαναληψιμότητα σειράς μετρήσεων του ιδίου διαλύματος εργασίας ενός δείγματος (επομένως είναι μέτρο της διασποράς των αποτελεσμάτων του σταδίου της μέτρησης της αναλυτικής παραμέτρου).

Και εδώ μιλάει για επαναληψιμότητα στον ίδιο αναλυτικό κύκλο.

 

nickel

Administrator
Staff member
Από το Λεξικό Χημείας:

precision
ακρίβεια (μέτρησης ή αναλυτικής μεθόδου). Συχνά αποδίδεται ως 'επαναληψιμότητα". απόδοση η οποία πλέον πρέπει να αποφεύγεται, εφόσον αυτή αποτελεί απόδοση του όρου repeatability (βλ.λ.) που έχει παραπλήσιο, αλλά σαφώς διαφορετικό νόημα. Εκφράζει την εγγύτητα μεταξύ ανεξάρτητων μετρήσεων που ελήφθησαν με τον ίδιο τρόπο ασχέτως με την εγγύτητά τους προς την αληθινή τιμή. Πρόκειται για θεμελιώδες στατιστικό μέγεθος που σχετίζεται με τη διασπορά αριθμητικών δεδομένων (βλ. σχήμα) και σύνηθες μέτρο του αποτελεί η τυπική απόκλιση των μετρήσεων (standard deviation, βλ.λ.). Δεν πρέπει να συγχέεται με τον όρο accuracy (βλ.λ) ο οποίος αποδίδει την εγγύτητα των μετρήσεων προς την αληθινή τιμή. Σύγκρ. repeatability, reproducibility.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διάκριση και η απόδοση στην Ελληνική των όρων precision και accuracy παραμένει προβληματική. Στο όλο πρόβλημα εμπλέκεται και ο σχετικά νεότερος στη βιβλιογραφία όρος trueness (βλ. λ.), ο οποίος είναι συγγενής προς τον όρο accuracy
Συχνά προτείνονται διαφορετικές και (το χειρότερο) διασταυρούμενες αποδόσεις. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές μεταφραστικές δυσχέρειες εφόσον πρόκειται για θεμελιώδεις όρους στατιστικού χαρακτήρα, οι οποίοι πάντοτε συναντούνται κατά τον χαρακτηρισμό του αποτελέσματος και της ποιότητας κάθε διαδικασίας μετρήσεων. Χαρακτηριστικό είναι το ότι στη μετάφραση της απόφασης 2002/657/ΕΚ (επικύρωση μεθόδων και διαπίστευση εργαστηρίων), ο όρος precision αποδίδεται ως «πιστότητα». Η απόδοση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα κατά την αντίστροφη μετάφραση, εφόσον είναι πολύ πιθανότερο να αποδοθεί ως fidelity παρά ως precision, ενώ οι όροι αυτοί σαφώς διαφέρουν μεταξύ τους. Τονίζεται ότι ο όρος «πιστότητα» συνήθως αποδίδει την ομοιότητα αντιτύπων ή αντιγράφων ως προς ένα (και συνήθως μοναδικό) αρχικό πρότυπο και όχι την μεταξύ τους. Επιπλέον, οι όροι fidelity και precision συχνά συνυπάρχουν σε αγγλικά κείμενα και φυσικά θα πρέπει να αποδοθούν με διαφορετικό τρόπο στην Ελληνική.

Συνοψίζοντας, διακρίνονται οι ακόλουθες αποδόσεις:
(α) Αποδόσεις που βρίσκονται σε σχετικώς παλαιά βιβλιογραφία:
precision: επαναληψιμότητα (αποδίδει την έννοια, αλλά δεν συνιστάται πλέον η χρήση της απόδοσης αυτής), επαναληπτικότητα (η απόδοση αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως λανθασμένη),
accuracy: ακρίβεια.
trueness: δεν υφίσταται ως όρος στην παλαιά βιβλιογραφία.

(β) Αποδόσεις γενικής χρήσης σε στατιστικά κείμενα (και χρησιμοποιούνται στο λεξικό αυτό):
precision: ακρίβεια,
accuracy: ορθότητα.
trueness: αληθότητα (ορθότητα μέσης τιμής).

(γ) Αποδόσεις που χρησιμοποιούνται σε θέματα επικύρωσης μεθόδων και διαπίστευσης εργαστηρίων (σύμφωνες με την απόφαση 2002/ 657/ΕΚ):
precision: πιστότητα,
accuracy: ακρίβεια,
trueness: ορθότητα.

between days precision: ακρίβεια από ημέρα σε ημέρα | between run precision: ακρίβεια μεταξύ διαδοχικών μετρήσεων | interlaboratory precision: διεργαστηριακή ακρίβεια | intralaboratory precision: ενδοεργαστηριακή ακρίβεια | within day precision: ακρίβεια κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής ημέρας | within run precision: ακρίβεια μιας μέτρησης (υπολογίζεται από τις τιμές μεμονωμένων μετρήσεων και όχι των μέσων τιμών πολλών μετρήσεων).


Από άλλο κείμενο:
The total (or between-run) coefficient of variation is a measure of a method's variability over many days, whereas within-run precision is a measure of variance during a single run.
 

nickel

Administrator
Staff member
Να επισημάνω ότι ο όρος είναι πολύ πιο κατανοητός αν δεν λησμονηθεί το ενωτικό ανάμεσα στις δύο πρώτες λέξεις.
 

Alexandra

Super Moderator
Staff member
Θα ήθελα να επισημάνω ότι "within-run" δεν σημαίνει ακρίβεια μιας μέτρησης, αλλά ενός εργαστηριακού κύκλου μετρήσεων (single run). Και φυσικά, όσο και να συνιστά η παραπάνω πηγή να αποφεύγεται ο όρος "επαναληψιμότητα", εξακολουθεί να χρησιμοποιείται (για να καταλαβαίνουν όλοι το ίδιο πράγμα), όπως με πληροφόρησε διευθυντής εργαστηρίου. Όπως βλέπουμε πιο πάνω, στην αγγλόφωνη πηγή που παρέθεσα, θεωρείται συνώνυμο του repeatablity. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να έχω αντιρρήσεις για την επιλογή της "ακρίβειας μιας μέτρησης" από όλες τις πιθανές μεταφράσεις. Αν μη τι άλλο, ακόμα κι όταν επιδιώκουμε την αντιστρεψιμότητα, φοβάμαι ότι μόνο αυτός που την πρότεινε θα καταλάβει ότι μιλάμε για το within-run precision όταν διαβάσει "ακρίβεια μιας μέτρησης".

The total (or between-run) coefficient of variation is a measure of a method's variability over many days, whereas within-run precision is a measure of variance during a single run.
Αυτό που αναφέρθηκε πιο πάνω απεικονίζει ακριβώς αυτό που θέλω να πω. Κάνει αντιδιαστολή μεταξύ "variability over many days" με το "variance during a single run". Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε variance, αν η μέτρηση ήταν μόνο μία. Αν αυτός που πρότεινε τη "μια μέτρηση" εννοούσε "έναν κύκλο μετρήσεων", μάλλον μπερδεύει τα πράγματα η διατύπωσή του.
 

nickel

Administrator
Staff member
Καλημέρα. Εγώ ακόμα προσπαθώ να καταλάβω τη σημασία και τις μικροδιαφορές. Η μοναδική μου σιγουριά είναι για το ενωτικό! Οπότε, σημερινό αλίευμα:
http://books.google.co.uk/books?id=...n run precision"&pg=PA105#v=onepage&q&f=false

Within-run Precision
Within-run precision is defined as the precision of the same sample run on several occasions within the same assay. Twenty replicates of sample should be included and these should be spaced equidistantly throughout the assay rather than sequentially. The data may need to be assessed for outliers, preferably with a formal statistical technique such as that described by Healy (1979).
Between-run Precision
Between-run precision is an index of the ability of the assay to reproduce the same result on the same sample from run to run and from day to day. Where samples are routinely run as singleton determinations the between-run precision is due to a combination of the errors within and between assays. Where samples are run as replicates, precision is usually assessed using the mean results. Although this provides a meaningful estimate it is important to recognize that the mean result is inherently more precise. This is why, paradoxically, the between-run CV may be lower than the within-run CV if samples are replicated.

Να υποθέσω ότι αυτό σημαίνει ακρίβεια ενός κύκλου δοκιμών, επαναληψιμότητα εντός του ίδιου κύκλου δοκιμών; Και ότι χρησιμοποιεί στο Χημικό Λεξικό τη μέτρηση με τη σημασία του κύκλου δοκιμών; (Ήμαρτον, γιατί ασχολούμαι με εργαστήρια;)
 

Alexandra

Super Moderator
Staff member
Να υποθέσω ότι αυτό σημαίνει ακρίβεια ενός κύκλου δοκιμών, επαναληψιμότητα εντός του ίδιου κύκλου δοκιμών; Και ότι χρησιμοποιεί στο Χημικό Λεξικό τη μέτρηση με τη σημασία του κύκλου δοκιμών;
Ελπίζω ότι λέει "μια μέτρηση" και εννοεί "έναν κύκλο δοκιμών", επειδή αν εννοεί "μία μέτρηση", δεν έχει κανένα στατιστικό νόημα. Γι' αυτό απορρίπτω την διατύπωση "ακρίβεια μιας μέτρησης", επειδή η "μια μέτρηση" δεν είναι συνώνυμη του "ένας κύκλος δοκιμών". Όχι απλώς γίνονται περισσότερες από μία μετρήσεις, για να εξακριβωθεί η ακρίβεια του οργάνου, αλλά μπορεί να γίνονται και από διαφορετικούς χειριστές.
 

nickel

Administrator
Staff member
Το ίδιο λεξικό περιγράφει το run ως εξής:

run
[1] τρέχω. [2] διαδικασία απλής μέτρησης (ένας "γύρος"). [3] διαδικασία ανάλυσης ή σύνθεσης.


Η κατά λέξη μετάφραση θα ήταν: ακρίβεια εντός ενός γύρου (μετρήσεων).
 

daeman

Moderator
Staff member
Κι εγώ με την Άλεξ, από την εμπειρία των εργαστηρίων, όπου θυμάμαι αυτή τη διαδικασία σαν μια από τις πρώτες ασκήσεις της ενόργανης χημείας, για να καταλάβουμε οι ασκούμενοι τη χρήση των εργαστηριακών οργάνων μέτρησης και κάποιες βασικές αρχές στατιστικής μετρήσεων. Ακρίβεια ενός κύκλου, μιας σειράς μετρήσεων του ίδιου δείγματος, για να διαπιστωθεί αν το όργανο έχει επαναληψιμότητα, αν οι μετρήσεις εμφανίζουν μικρές ή μεγάλες αποκλίσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της ίδιας μέρας (συνήθως) ή από τη στιγμή που ανοίγεις το όργανο/συσκευή/διάταξη μέχρι να το κλείσεις.
Περισσότερα και πιο επίκαιρα, όταν επιστρέψει η δική μου διευθύντρια. Του εργαστηρίου της εννοώ, έτσι;
Για το σπίτι, οι γνώμες διχάζονται, ευτυχώς όχι πολύ συχνά.
 
Διαφωνώ κι εγώ με το "ακρίβεια μιας μέτρησης", που μπήκε μάλιστα και στον τίτλο φαρδύ-πλατύ. Πληροφοριακά, στο κείμενό μου προτίμησα την απόδοση "ακρίβεια εντός ενός κύκλου" (και όχι "ακρίβεια ενός κύκλου").

Σας ευχαριστώ όλους :)
 

bpbp

New member
Για δείτε και εδώ:

Η πιστότητα αντιπροσωπεύει τη ταύτιση μεταξύ ανεξάρτητων αποτελεσμάτων δοκιμασιών, επαναλαμβανόμενων προσδιορισμών ενός δείγματος κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (βλ. Ενότητα 9.2). Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:
  • την επαναληπτικότητα(repeatability), που αναφέρεται σε πειράματα εντός της σειράς (within run) ή εντός της ημέρας (within day) και
  • την αναπαραγωγιμότητα (reproducibility) σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, που αναφέρεται σε πειράματα μεταξύ ημερών (between days). Η αναπαραγωγιμότητα μπορεί να είναι ενδοεργαστηριακή αναπαραγωγιμότητα (intralaboratory), ή διεργαστηριακή αναπαραγωγιμότητα (interlaboratory).
 
Αντί για επαναληπτικότητα, όμως, είναι προτιμότερη η επαναληψιμότητα αφού το μέγεθος δείχνει αν είναι επαναλήψιμα τα αποτελέσματα των μετρήσεων και όχι αν οι μετρήσεις επαναλαμβάνονται.
 
Top