metafrasi banner

femtocell = φεμτοκυψέλη | picocell = πικοκυψέλη | microcell = μικροκυψέλη | macrocell = μακροκυψέλη

Zazula

Administrator
Staff member
Γράφει το περιοδικό RAM (Απρίλιος 2011) στη στήλη backlog / Επεκτάσεις (σελ. 162):
Η ιδέα των μικρών κυψελών δεν είναι καινούργια. Ίσως έχετε ακούσει για μικροσταθμούς κινητής τηλεφωνίας που λέγονται femptocell, τους οποίους μπορεί να βάλει κανείς σε ένα σπίτι και να έχει σήμα καμπάνα, αρκεί ο σταθμός να ακουμπά κάπου πάνω στο Internet.
Αντιπαρέρχομαι τα άλλα προβληματάκια τής πρότασης και μπαίνω αμέσως στο θέμα μας: Φυσικά εδώ το *femptocell είναι λάθος· πιθανολογώ ότι πληκτρολογήθηκε λανθασμένα από τον συντάκτη, αλλά στη συνέχεια το σφάλμα ξέφυγε από το Τμήμα Διόρθωσης επειδή αφενός μεν δεν αναγνώρισαν το πρόθημα femto-, κι αφετέρου διαπίστωσαν ότι ο εν λόγω (λανθασμένος) τύπος έχει (κάποια) ευρήματα — άλλωστε το google δεν μπορεί να σε βοηθήσει όταν αγνοείς τον ορθό τύπο μιας λέξης, φράσης ή ορολογίας. Τέλος πάντων, αυτό που μπορούμε να πούμε (και το οποίο επιβεβαιώνεται από την υιοθέτησή του από τους πλέον έγκυρους χρήστες των εν λόγω όρων, συμπεριλαμβανομένων των ΑΕΙ/ΤΕΙ και της ΕΕ) είναι ότι:
  1. Τα femto- και pico- καλούνται στα ελληνικά φεμτο- και πικο- αντίστοιχα. Ομοίως έχουμε μικρο- και μακρο- για τα προθήματα micro- και macro- αντίστοιχα.
  2. Ο όρος picocell περιέχεται στη βάση Teleterm με την απόδοση πικοκυψέλη, οπότε έχουμε κατ' αντιστοιχία τα: femtocell = φεμτοκυψέλη, microcell = μικροκυψέλη και macrocell = μακροκυψέλη.
  3. Ο όρος microcellular περιέχεται στη βάση Teleterm με την απόδοση μικροκυψελοειδής, οπότε έχουμε κατ' αντιστοιχία τα: femtocellular = φεμτοκυψελοειδής, picocellular = πικοκυψελοειδής και macrocellular = μακροκυψελοειδής.
Ακολουθούν παραδείγματα χρήσης:
1. (Από το Mobile Manufacturers Forum) Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας: Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία / Στοιχεία για την υγεία:
Μακροκυψέλη|Μια μακροκυψέλη παρέχει τη μεγαλύτερη περιοχή κάλυψης σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Οι κεραίες για μακροκυψέλες μπορεί να αναρτηθούν σε ιστούς που στηρίζονται στο έδαφος, σε στέγες ή σε άλλες ήδη υπάρχουσες κατασκευές. Πρέπει να εγκαθίστανται σε τέτοιο ύψος που να μην εμποδίζεται η λειτουργία τους από έδαφος ή κτίρια. Οι μακροκυψέλες παρέχουν ραδιοκάλυψη σε κυμαινόμενες αποστάσεις, που εξαρτώνται από τη χρησιμοποιούμενη συχνότητα, τον αριθμό των κλήσεων που γίνονται και το φυσικό έδαφος. Η τυπική ισχύς εξόδου ενός σταθμού βάσης μακροκυψέλης είναι μερικές δεκάδες watt.
Μικροκυψέλη|Οι μικροκυψέλες παρέχουν πρόσθετη κάλυψη και χωρητικότητα σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός χρηστών μέσα σε αστικές και προαστιακές μακροκυψέλες. Οι κεραίες για μικροκυψέλες τοποθετούνται στο επίπεδο του δρόμου, συνήθως στους εξωτερικούς τοίχους υπαρχόντων κατασκευών, όπως κτίρια, στύλοι φωτισμού και άλλος δημόσιο εξοπλισμό δρόμου. Οι κεραίες για μικροκυψέλες είναι μικρότερες από τις κεραίες για μακροκυψέλες και, όταν τοποθετούνται σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, είναι δυνατό να μεταμφιεστούν σε χαρακτηριστικά του κτιρίου. Οι μικροκυψέλες παρέχουν ραδιοκάλυψη σε αποστάσεις συνήθως μεταξύ 300 και 1000 μέτρων και έχουν χαμηλότερη ισχύ εξόδου, σε σύγκριση με τις μακροκυψέλες. Αυτή η ισχύς εξόδου κυμαίνεται συνήθως σε λίγα watt.
Πικοκυψέλη|Mια πικοκυψέλη παρέχει πιο εντοπισμένη κάλυψη απ’ ό,τι μια μικροκυψέλη. Συνήθως, οι πικοκυψέλες τοποθετούνται στο εσωτερικό κτιρίων, όπου η κάλυψη δεν είναι καλή ή σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλό αριθμό χρηστών, όπως σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς ή εμπορικά κέντρα.

2. (Από το ΕΜΠ) Έλεγχος Αποδοχής Κλήσεων σε Ετερογενή Συστήματα Ασύρματων Επικοινωνιών Τέταρτης Γενιάς (4G):
  • Μακροκυψέλες: Αυτές οι κυψέλες καλύπτουν ευρύτερες περιοχές όπου λίγες τερματικές συσκευές έχουν πρόσβαση στο δίκτυο.
  • Μικροκυψέλες: Σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα τερματικών συσκευών που ζητούν πρόσβαση στο δίκτυο, όπως σε μεγάλες πόλεις, χρησιμοποιούνται μικροκυψέλες. Αυτές καλύπτουν αρκετά μικρές περιοχές και προσφέρουν ικανή χωρητικότητα για όλες τις τερματικές συσκευές αυτής της περιοχής.
  • Πικοκυψέλες: Η πικοκυψέλη συναντάται συνήθως σε μεγάλα κτίρια με σκοπό να προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο δίκτυο.
3. (Από το ΕΜΠ) Έλεγχος Ισχύος σε Ασύρματα Κυψελωτά Δίκτυα Δύο Επιπέδων (Femtocell CDMA Networks):
  • Εισαγωγή στις Φεμτοκυψέλες (Femtocells): Η τεχνολογία αυτή των φεμτοκυψελών (femtocells) έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο, για μια πληθώρα υπαρχουσών τεχνολογιών ασύρματης πρόσβασης (π.χ. CDMA (3GPP2), OFDMA (3GPP), WiMAX κλπ.)
  • Πολιτικές πρόσβασης φεμτοκυψελών (Access Policies): Οι χρήστες μιας φεμτοκυψέλης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες· Συνδρομητές (Subscribers): Πρόκειται για χρήστες που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε μια φεμτοκυψέλη· Μη-συνδρομητές (Non-subscribers): Πρόκειται για χρήστες που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε καμία κοντινή φεμτοκυψέλη και συνεπώς μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο μέσω της μακροκυψέλης (macrocell) ανάλογα με την πολιτική πρόσβασης.
4. (Από την ΕΕ) Τροπολογίες 207 - 402: Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εξετάζουν το ενδεχόμενο να επεκτείνουν τη διάθεση και χρήση των πικοκυψελών και των φεμτοκυψελών.

5. Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς: Το Μέρος Β αναφέρεται σε ασύρματα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς σταθερής και κινητής πρόσβασης. Σε αυτό εξετάζονται τα βασικά πρότυπα κυψελωτών δικτύων, των τεχνολογιών 2G/2,5G (GSM/ GPRS/EDGE) και 3G/3,5G (UMTS/HSPA), η τεχνολογία πρόσβασης TETRA, τα Συνδρομητικά Αγροτικά Ραδιοδίκτυα (ΣΑΡ), η τεχνολογία των φεμτοκυψελών, η τεχνολογία WiFi, και η οικογένεια των προτύπων WiMAX σταθερής (IEEE 802.16d) και κινητής (IEEE 802.16e) ασύρματης πρόσβασης.
 

nickel

Administrator
Staff member
Ξέρω ότι τα έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά επειδή αυτό το femto- δεν το έχουμε στο τσεπάκι μας, μια επανάληψη κάνει καλό:

http://en.wikipedia.org/wiki/Femto-

φεμτο- 10 στην -15 (0,000000000000001)
πικο- 10 στην -12
νανο- 10 στην -9
μικρο- 10 στην -6 (0,000001)
Δεν έχω εκθέτες, οπότε αν δεν τα έγραψα με τον καλύτερο τρόπο, ή συγχωρέστε με ή διορθώστε με.
 

Zazula

Administrator
Staff member
Ναι αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αρκεί να ξέρουμε ότι μάκρο > μίκρο > πίκο > φέμτο, ώστε να αντιλαμβανόμαστε τη σχέση τού ενός είδους κυψελών με τα υπόλοιπα είδη.

Για τα σχετικά προθήματα έχουμε μιλήσει εδώ: το μικρόν (micron), του μικρού, τα μικρά, των μικρών...
...κι εδώ: a ten millionth of a billionth of a watt.
 

SBE

¥
Δεν έχω εκθέτες, οπότε αν δεν τα έγραψα με τον καλύτερο τρόπο, ή συγχωρέστε με ή διορθώστε με.

Προτεινόμενη διόρθωση
10^(-15), 10^(-12), 10^(-9), 10^(-6)
 
Top