ηλεκτρονικά

 1. Zazula

  shingled (HDDs, hard drives, Shingled Magnetic Recording drives)

  http://www.ewh.ieee.org/r6/scv/mag/MtgSum/Meeting2010_10_Presentation.pdf http://www.hgst.com/science-of-storage/emerging-technologies/shingled-magnetic-recording http://www.seagate.com/gb/en/tech-insights/breaking-areal-density-barriers-with-seagate-smr-master-ti/ Πώς προτείνετε να αποδοθεί εδώ...
 2. Zazula

  femtocell = φεμτοκυψέλη | picocell = πικοκυψέλη | microcell = μικροκυψέλη | macrocell = μακροκυψέλη

  Γράφει το περιοδικό RAM (Απρίλιος 2011) στη στήλη backlog / Επεκτάσεις (σελ. 162): Η ιδέα των μικρών κυψελών δεν είναι καινούργια. Ίσως έχετε ακούσει για μικροσταθμούς κινητής τηλεφωνίας που λέγονται femptocell, τους οποίους μπορεί να βάλει κανείς σε ένα σπίτι και να έχει σήμα καμπάνα, αρκεί ο...
 3. Zazula

  handover (UK) / handoff (US) = διαπομπή (ΕΜΠ), μεταπομπή

  Για την απόδοση του όρου handover (UK) / handoff (US) της κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιείται ο όρος μεταπομπή (και στη βάση Teleterm, και στα περισσότερα ΑΕΙ). Κατά τα συνήθη στα ελληνικά ορολογικά πράγματα, ωστόσο, δεν συμφωνούν όλα τα ΑΕΙ — οπότε στο ΕΜΠ χρησιμοποιείται η απόδοση διαπομπή.
 4. Zazula

  near-field communication / communications (NFC) = επικοινωνία / επικοινωνίες κοντινού πεδίου (ΕΚΠ)

  Ο όρος κοντινό πεδίο (για την απόδοση του near field) είναι από καιρό εδραιωμένος στη φυσική, τα ηλεκτρονικά και τις τηλεπικοινωνίες, περιλαμβάνεται δε και στη βάση Teleterm. Όταν το near-field χρησιμοποιείται ως επιθετικός προσδιορισμός, τότε βάζουμε τον αντίστοιχο ελληνικό όρο σε γενική πτώση...
 5. Zazula

  transflective = διανακλαστικός, transflective display = διανακλαστική οθόνη

  Ο όρος transflective είναι σύμμειγμα των όρων transmissive και reflective, και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια τεχνολογία οθονών υγρών κρυστάλλων. Η απόδοσή του, για γλώσσες όπου η ενσωμάτωση λατινογενών όρων είναι ευχερής, είναι απλή υπόθεση όπως αποδεικνύεται από τη σχετική σελίδα τής...
 6. Zazula

  nominal value = ονομαστική τιμή | rated value = διαβαθμισμένη τιμή

  [Από το Ορόγραμμα Νο 99] Από το Διεθνές Ηλεκτροτεχνικό Λεξιλόγιο της IEC: http://www.electropedia.org/, την πλέον έγκυρη πηγή ορισμών ηλεκτρολογικών / ηλεκτροτεχνικών / ηλεκτρονικών εννοιών: rated value: a quantity value assigned, generally by a manufacturer, for a specified operating...
Top