τηλεπικοινωνίες

 1. Zazula

  Πώς θα βρω σε ποια εταιρία κινητής ανήκει ένα συγκεκριμένο κινητό;

  Επειδή αφενός οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας συνεχίζουν να έχουν προγράμματα με πρόσθετο δωρεάν χρόνο ομιλίας προς αριθμούς του δικού τους δικτύου, αφετέρου λόγω φορητότητας δεν είναι εφικτή η εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για το σε ποια εταιρία είναι τώρα ένα συγκεκριμένο κινητό, μπορείτε να...
 2. Zazula

  femtocell = φεμτοκυψέλη | picocell = πικοκυψέλη | microcell = μικροκυψέλη | macrocell = μακροκυψέλη

  Γράφει το περιοδικό RAM (Απρίλιος 2011) στη στήλη backlog / Επεκτάσεις (σελ. 162): Η ιδέα των μικρών κυψελών δεν είναι καινούργια. Ίσως έχετε ακούσει για μικροσταθμούς κινητής τηλεφωνίας που λέγονται femptocell, τους οποίους μπορεί να βάλει κανείς σε ένα σπίτι και να έχει σήμα καμπάνα, αρκεί ο...
 3. Zazula

  handover (UK) / handoff (US) = διαπομπή (ΕΜΠ), μεταπομπή

  Για την απόδοση του όρου handover (UK) / handoff (US) της κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιείται ο όρος μεταπομπή (και στη βάση Teleterm, και στα περισσότερα ΑΕΙ). Κατά τα συνήθη στα ελληνικά ορολογικά πράγματα, ωστόσο, δεν συμφωνούν όλα τα ΑΕΙ — οπότε στο ΕΜΠ χρησιμοποιείται η απόδοση διαπομπή.
 4. Zazula

  near-field communication / communications (NFC) = επικοινωνία / επικοινωνίες κοντινού πεδίου (ΕΚΠ)

  Ο όρος κοντινό πεδίο (για την απόδοση του near field) είναι από καιρό εδραιωμένος στη φυσική, τα ηλεκτρονικά και τις τηλεπικοινωνίες, περιλαμβάνεται δε και στη βάση Teleterm. Όταν το near-field χρησιμοποιείται ως επιθετικός προσδιορισμός, τότε βάζουμε τον αντίστοιχο ελληνικό όρο σε γενική πτώση...
Top