Όσα ξεφεύγουν απ' το καλάθι των αχρήστων

nickel

Administrator
Staff member
Έχω καταλάβει ότι η εγκυκλοπαίδεια του Παύλου Δρανδάκη και του Πυρσού, με τους έξι τόμους για το γράμμα Α, ξεκίνησε με πολύ φλύαρες προδιαγραφές, με αποτέλεσμα οι πρώτοι τόμοι να είναι απολαυστικότατα αναγνώσματα γενικού ενδιαφέροντος. Αυτό βέβαια ισχύει για πολλά μεγάλα εκδοτικά έργα, εγκυκλοπαίδειες και λεξικά.
 

Earion

Moderator
Staff member
Λ.Σ.Δ.

ΓΕΝΕΥΗ, Αύγουστος. — Ειδικοί επί του ελέγχου των φαρμάκων από δέκα χώρας απεφάσισαν ομοφώνως την περασμένην Τρίτην [9 Αυγούστου 1966] να συντάξουν ψήφισμα που θα καταδικάζη με τας αυστηροτέρας εκφράσεις την μη ιατρικήν χρήσην της διαιθυλαμίδης του λυσεργικού οξέος (Λ.Σ.Δ.), του φαρμάκου που δημιουργεί παραισθήσεις. Οι ειδικοί θα ζητήσουν από τας κυβερνήσεις των χωρών των να λάβουν επείγοντα μέτρα προς αποφυγήν της ακαταλλήλου εφαρμογής του φαρμάκου.

Καθημερινή 12 Αυγούστου 1966, σε αναπαραγωγή στο φύλλο της ίδιας εφημερίδας της 12ης Αυγούστου 1996.
 
Ώστε από εκεί ξεκινάει το κακό, με τους φαρμακοποιούς που λένε -αμίδη (κυκλοφωσφαμίδη, μετοκλοπραμίδη...) και τους χημικούς που λένε -αμίδιο (γιατί διαιθυλαμίδιο βεβαίως βεβαίως) :-)
 
Top