metafrasi banner

offshoring

nickel

Administrator
Staff member
Έχουμε ήδη ασχοληθεί εκτενώς με τις offshore companies και είναι μάλλον καθιερωμένο πια το ζεύγος outsourcing = εξωπορισμός (και εξωτερική ανάθεση, ανάθεση σε τρίτους αν δεν τρελαίνεστε για μονολεκτικό νεολογισμό).

Ποιον όρο προτιμάτε για το offshoring; Βρήκα τους παρακάτω:

εξωχώρια ανάθεση δραστηριοτήτων
μετακίνηση εργασιών από χώρα σε χώρα
µεταφορά εργασιών εκτός συνόρων
εξαγωγή θέσεων εργασίας

εξωχώρια δραστηριότητα
εξωχώρια οικονομική δραστηριότητα


(Είμαστε έτοιμοι για τον εξωχωριασμό;)

Από άρθρο του Economist (2009):
Offshoring—the wholesale shifting of corporate functions and jobs (particularly those of back-office workers in it and accounting-type roles) to overseas territories—is what gave outsourcing a bad name. It is important, however, to note a crucial distinction between the two:

Outsourcing need not necessarily result in job losses in a particular territory or country. A job can simply be handed over to another organisation of the same nationality and geographical location where (the company handing it over hopes) it can be carried out more efficiently. Sometimes that other organisation may be in another country, but more often than not it is not.

Offshoring, however, does involve shifting jobs to another country, but it may not involve transferring jobs to another organisation. For example, a company may simply decide to move its local customer services operation to one of its own subsidiaries abroad. That is offshoring, but it is not outsourcing.

Συνέχεια εδώ.


Με καθυστέρηση είδα προχτές την πολύ γλυκιά ταινία του 2006 Outsourced, που θα μπορούσε να είναι Offshored.

 
Καλησπέρα! Τι διαφορά έχει από το γαλλικό délocalisation; Για το δεύτερο νομίζω ότι έχει καθιερωθεί ο όρος μετεγκατάσταση.
 

nickel

Administrator
Staff member
Ωραία η σκέψη σου. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε μετεγκατάσταση (της) παραγωγής (production relocation) ή υπηρεσιών.
 
To délocalisation (που δεν είναι μόνο γαλλικό, έχει σκάσει μύτη και στα αγγλικά) αναφέρεται κατά γενικό κανόνα στη μεταφορά ολόκληρων επιχειρήσεων ή έστω κλάδων επιχείρησης ή παραγωγικών μονάδων στο εξωτερικό. Συνήθως δεν καλύπτει την εξωτερική ανάθεση (outsourcing) σε αναδόχους/ εργολάβους/ υποκατασκευαστές που θα κάνουν τη δουλειά σε ξένη χώρα, ενώ έως τώρα γινόταν στη χώρα όπου έχει την έδρα της η αναθέτουσα επιχείρηση. Επίσης, δεν χρησιμοποιείται για insourcing ("εσωτερικοποίηση") το οποίο συνεπάγεται τη μετακίνηση εργασιών που γίνονταν από ανάδοχο στην ίδια χώρα προς θυγατρική ή υποκατάστημα της αναθέτουσας επιχείρησης σε ξένη χώρα.

Τίποτα βέβαια δεν είναι απόλυτο, και δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί και η μετεγκατάσταση μέσα σε επαρκώς διευκρινιστικά συμφραζόμενα. Εγώ όμως δεν θα την προτιμούσα, γιατί ο ελληνικός όρος (μετεγκατάσταση) υποδηλώνει έντονα την αρχική έννοια: μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο εξωτερικό. Όταν μιλάμε για εγκατάσταση, αναφερόμαστε κατ' αρχάς στην εταιρεία ή τουλάχιστον σε ένα τμήμα της, που εγκαθίσταται σε ξένη χώρα. Πολύ ασφαλέστερη και λιγότερο δεσμευτική μου φαίνεται η απόδοση: μεταφορά εργασιών (/ δραστηριοτήτων) στο εξωτερικό (/εκτός συνόρων / σε ξένη χώρα).

Όσον αφορά την αποτοπικοποίηση, δεν νομίζω να πολυχρησιμοποιείται για τον οικονομικό όρο. Και η άλλη έννοια (που συγχέεται με την αποεδαφικοποίηση) νομίζω ότι δεν έχει άμεση σχέση με το θέμα μας. Η οικονομική delocalization μπορεί κάλλιστα να νοηθεί σαν τοπικοποίηση σε άλλη χώρα ή επανατοπικοποίηση. Αλλά ας μην επεκταθούμε σε αυτό. Αν κάποιος γνωρίζει περισσότερα για οικονομική χρήση του όρου αποτοπικοποίηση, ας μας πει.
 

nickel

Administrator
Staff member
Για να μην ψάχνω: όπως το offshoring είναι ένα είδος outsourcing, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και το production relocation είναι ένα είδος offshoring, αλλά δεν είναι outsourcing;
 
To offshoring δεν είναι ένα είδος outsourcing, απλώς μπορεί να είναι outsourcing μπορεί και να μην είναι. Το άρθρο που παρέθεσες είναι σαφέστατο:
• Offshoring, however, does involve shifting jobs to another country, but it may not involve transferring jobs to another organisation. For example, a company may simply decide to move its local customer services operation to one of its own subsidiaries abroad. That is offshoring, but it is not outsourcing.
Το μόνο κριτήριο του offshoring είναι η μεταφορά δραστηριοτήτων σε άλλη χώρα, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν συμβαίνει αυτό - είτε είναι outsourcing, είτε είναι insourcing, είτε είναι κάτι άλλο. Το insourcing σε συνδυασμό με offshoring δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο. Για παράδειγμα, η General Motors παύει να αναθέτει την κατασκευή κάποιων εξαρτημάτων στον αμερικανό υποκατασκευαστή που παράγει στην Αμερική και μεταφέρει την παραγωγή τους σε μια θυγατρική της στην Κίνα. Χρειάζεται επίσης να σημειώσουμε ότι το offshoring μπορεί να μην είναι ούτε insourcing ούτε νέο outsourcing. Και, αν δεν είναι νέο outsourcing, δεν θα το χαρακτηρίζαμε καθόλου σαν outsourcing, γιατί δεν υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή outsourcing για τις εργασίες που ήδη ήταν outsourced! Κι όμως, το offshoring δεν παύει να υπάρχει όταν η δραστηριότητα που διεξαγόταν στη χώρα καταγωγής μεταφέρεται στο εξωτερικό - είτε επειδή προκρίθηκε νέος ανάδοχος που την πραγματοποιεί σε ξένη χώρα, είτε επειδή ο υπάρχων ανάδοχος είχε ή δημιούργησε θυγατρική στο εξωτερικό και πάσαρε τη δραστηριότητα εκεί.

Αντίθετα, είναι ακριβές, στη συνήθη τουλάχιστον χρήση, ότι "το production relocation είναι ένα είδος offshoring, αλλά δεν είναι outsourcing". Είναι μετακόμιση όλης της εταιρείας ή τμημάτων της στο εξωτερικό. Λέω στη "συνήθη τουλάχιστον χρήση" γιατί ο ίδιος ο όρος relocation δεν αποκλείει εξ ορισμού να τον χρησιμοποιήσει κάποιος για ένα άλλου είδους offshoring. Ενώ, όπως προσπάθησα να εξηγήσω προηγουμένως, ο ελληνικός όρος είναι πολύ πιο περιοριστικός.

Ομολογώ ότι ζαλίστηκα και δεν έχω κουράγιο να ελέγξω όσα έγραψα τώρα και στο προηγούμενο ποστ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συνοψίσω τη λυδία λίθο όλων αυτών των όρων. Offshoring: μεταφορά εργασιών/ δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, με οποιοδήποτε τρόπο. Το κριτήριο είναι σε ποια χώρα πραγματοποιούνται οι εργασίες. Outsourcing (κατ' αναλογία αλλά με αντίστροφο πρόσημο το insourcing): μεταφορά εργασιών/ δραστηριοτήτων έξω από τη δεδομένη επιχείρηση. Το κριτήριο είναι αν αυτός που εκτελεί τις εργασίες είναι η δεδομένη επιχείρηση (κάτι που συμπεριλαμβάνει τις θυγατρικές της και, κατ' επέκταση, επιχειρήσεις ελεγχόμενες από αυτήν) ή μια άλλη επιχείρηση. Ουδεμία σχέση με τη χώρα όπου διεξάγεται η δραστηριότητα.

Ολ, όταν μπεις στο φόρουμ φρέσκια-φρέσκια μετά από έναν καλό ύπνο, να ξέρεις ότι αποφάσισα κυριαρχικά (souverainement) να σου κάνω outsourcing τον έλεγχο όσων έγραψα για να διορθώσουμε τα ενδεχόμενα γεώμηλα.
 
Μια χαρά τα λες, Θέμη!

Η μετεγκατάσταση, ακριβώς όπως λες κι εσύ, αναφέρεται σε εταιρεία ή τμήμα της που μεταφέρεται στο εξωτερικό. Μιλάμε για μετεγκαταστάσεις εταιρειών ή τμημάτων παραγωγής αυτών.

Όταν μιλάμε όμως για μεταφορά παραγωγικής διαδικασίας, είτε προϊόντων, είτε υπηρεσιών, είτε ακόμα υποστηρικτικών υπηρεσιών -πχ λογιστική/ελεγκτική κτλ- τότε δεν μιλάμε για μετεγκατάσταση υπηρεσιών, αλλά για εξωχώρια μεταφορά παραγωγικής διαδικασίας/παραγωγής κτλ κτλ (βάλτε όποια απόδοση θέλετε).

Να πω εδώ, όμως, ότι βλέπω να χρησιμοποιούνται και για τις δύο περιπτώσεις το offshoring-délocalisation, οπότε μάλλον εμείς πρέπει να κάνουμε τη διάκριση στα ελληνικά. Δηλαδή όταν εστιάζουμε στην εταιρεία μιλάμε για μετεγκατάσταση και όταν εστιάζουμε στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες, δηλαδή στην παραγωγική διαδικασία, μιλάμε για μεταφορά.
Νομίζω, δηλαδή :)

Θεωρώ ότι η διαφορά outsourcing-offshoring είναι ξεκάθαρη.

Όσον αφορά το "αποτοπικοποίηση", το βλέπω να χρησιμοποιείται πιο θεωρητικά, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της απο-υλοποίησης της οικονομίας. Σε πολλά κείμενα βλέπω να το χρησιμοποιούν ως συνώνυμο της αποεδαφικοποίησης, με την έννοια της μεταφοράς της κυριαρχίας/εξουσίας/αρμοδιότητας από το τοπικό/εθνικό στο παγκόσμιο επίπεδο. Σε κάποια κείμενα μιλάνε για "αποτοπικοποίηση προϊόντων", αλλά και πάλι νομίζω ότι αναφέρονται γενικά για την παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας.
Δεν ξέρω κιόλας, απλά αυτή είναι η αίσθηση που έχω.

Ορισμοί από παρουσίαση εδώ:

Offshoring: decision of a firm to relocate production to
another country
Horizontal : relocation of the production of certain final goods
of the firm
Vertical : relocation of the production of some tasks
(intermediate products)
Outsourcing: decision of a firm to have tasks produced
beyond its boundaries
FDI: capital used for offshored but not outsourced production

Impact on employment is a major concern about relocation
in the home-countries and it is also believed an important
gain for the receiving countries - it would be interesting to
address these issues
 
Top