Economy and Money > Οικονομία και Χρήμα [EN > EL]

nickel

Administrator
Staff member
unduly paid VAT = αχρεωστήτως καταβληθείς ΦΠΑ
unduly paid taxes = αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι
 

nickel

Administrator
Staff member
fire sale
  • noun: a sale of merchandise supposedly damaged by fire = εκποίηση εμπορευμάτων που διασώθηκαν από πυρκαγιά.
  • noun: a sale of assets at very low prices, typically when the seller faces bankruptcy = ξεπούλημα, εκποίηση σε εξευτελιστικές τιμές υπό το βάρος επικείμενης πτώχευσης: Greece pledges asset privatization won't be a fire sale [WSJ]
 

nickel

Administrator
Staff member
common area maintenance (CAM) = κοινόχρηστα

common area maintenance (CAM)
(“CAM”is pronounced as a word) Costs required for a tenant's pro rata share of the upkeep of common areas and amenities such as the parking lot, external lighting, trash removal, and street cleaning. When obtaining quotes for retail space or office space, one should always ask about tenant CAM expenses, because a lower per-square-foot rental rate at one location may be offset by high CAM expenses.
The Complete Real Estate Encyclopedia by Denise L. Evans, JD & O. William Evans, JD. Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc


Επίσης:
common area maintenance charges
common area maintenance expenses
common area maintenance costs
 

nickel

Administrator
Staff member
orderly default = συντεταγμένη χρεοκοπία, ελεγχόμενη χρεοκοπία

Ας αποφεύγουμε την τακτική χρεοκοπία, μη μας γίνει συνήθειο. Όσο για την εύτακτη χρεοκοπία, δεν έχει ιδιαίτερη διάδοση.
 
Last edited:

nickel

Administrator
Staff member
Troubled Asset Relief Program (TARP) = Πρόγραμμα Στήριξης Προβληματικών Στοιχείων Ενεργητικού
Γράφεται και Troubled Assets Relief Program.
Άλλες αποδόσεις: Πρόγραμμα Ανακούφισης Προβληματικών Στοιχείων Ενεργητικού, Πρόγραμμα Εξαγοράς Προβληματικών Στοιχείων Ενεργητικού.
 

nickel

Administrator
Staff member
the BRIC countries, BRICs, Brics = οι χώρες BRIC, οι μεγάλες αναπτυσσόμενες οικονομίες

In economics, BRIC is a grouping acronym that refers to the countries of Brazil, Russia, India and China, which are all deemed to be at a similar stage of newly advanced economic development. It is typically rendered as "the BRICs" or "the BRIC countries" or alternatively as the "Big Four".
http://en.wikipedia.org/wiki/BRIC

Το αρκτικόλεξο BRIC, στην οικονομία, αναφέρεται στις χώρες της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, οι οποίες θεωρούνται πως βρίσκονται σε ένα παρόμοιο στάδιο πρόσφατα προηγμένης οικονομικής ανάπτυξης. Το όνομα προέρχεται από τα αρχικά γράμματα των ονομάτων των χωρών (Brazil, Russia, India, China). Συνήθως αναφέρονται ως «BRICs» ή «χώρες BRIC» ή, εναλλακτικά, ως «Μεγάλες Τέσσερις» (Big Four). Δεν πρέπει να συγχέεται με τον όρο BRICS, που αποτελεί έναν πολιτικό οργανισμό των τεσσάρων αυτών χωρών μαζί με τη Νότια Αφρική.
http://el.wikipedia.org/wiki/BRIC
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
financial industry = χρηματοοικονομικός κλάδος

Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ευρήματα με χρηματοοικονομική βιομηχανία, π.χ. στο σημερινό άρθρο του Ν. Ξυδάκη στην Καθημερινή (Το χρέος υποσκάπτει τη δημοκρατία): Στην παρούσα φάση φαίνεται να κερδίζει τις μάχες η χρηματοπιστωτική βιομηχανία, επιβάλλοντας τη βούλησή της και τα εργαλεία της στις ασθενείς δημοκρατίες.
 
Για το financial industry, όπως και για το financial sector, θα προτιμούσα έναν όρο που είναι σαφώς συχνότερος: χρηματοπιστωτικός τομέας. Δεν θα ήθελα να είμαι ουτοπιστής, αλλά μια κάποια διάκριση τομέα/κλάδου και χρηματοπιστωτικού/χρηματοοικονομικού δεν θα ήταν άσκημο να προσπαθούμε να την κάνουμε, με τα πρώτα κάθε ζεύγους να έχουν μεγαλύτερη σημασιολογική ευρύτητα. Όσο για τη "βιομηχανία", έγινε εικονική κι αυτή, προς ιδεολογική στήριξη του καθ' όλα πραγματικού κέρδους.
 

nickel

Administrator
Staff member
European Economic Area (EEA) = Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)
ΟΧΙ «Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή»
 

nickel

Administrator
Staff member
longer-term refinancing operation (LTRO)
A regular open market operation executed by the Eurosystem in the form of a reverse transaction. Longer-term refinancing operations are carried out through monthly standard tenders and normally have a maturity of three months.

http://www.ecb.int/home/glossary/html/glossl.en.html

Συνήθως απλοποιείται σε long-term refinancing operation.
πράξη (πιο) μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης
 
Πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (longer-term refinancing operation): πράξη παροχής ρευστότητας με διάρκεια μεγαλύτερη της μίας εβδομάδας που διενεργείται από το Ευρωσύστημα με τη μορφή αντιστρεπτέας συναλλαγής. Οι τακτικές μηνιαίες πράξεις έχουν διάρκεια τριών μηνών. Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής αναταραχής που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2007 διενεργήθηκαν συμπληρωματικές πράξεις χωρίς καθορισμένη περιοδικότητα και με διάρκεια από μία περίοδο τήρησης μέχρι ένα έτος.
Βλ. εδώ.

Υ.Γ. Μην κοιτάτε την υπογραφή μου. Κατά βάθος είμαι ο Ζάζουλας.
 
Top