φαλκιδεύω = reduce, limit, undermine, sap, weaken

nickel

Administrator
Staff member
Το 40 π.Χ. (έτος 714 από κτίσεως Ρώμης) ο Ρωμαίος δήμαρχος Φαλκίδιος (Roman tribune Publius Falcidius) θέσπισε νόμο (φαλκίδιος νόμος, Falcidian law) ο οποίος όριζε ότι ο κληρονόμος (heres scriptus) είχε το δικαίωμα να παρακρατήσει το ένα τέταρτο της κληρονομιάς (φαλκίδιον τέταρτον, Falcidian portion) και μόνο τότε να προβεί σε εκπλήρωση των κληροδοσιών με τα υπόλοιπα τρία τέταρτα. Ο νόμος ενσωματώθηκε στις Εισηγήσεις του Ιουστινιανού (Institutiones Justiniani) αλλά έπαψε να αποτελεί αναγκαστικό νόμο. Εμείς τον καταργήσαμε με τον νόμο 2230 της 24/6/1920 (!).

Επειδή ο νόμος περιόριζε το δικαίωμα του διαθέτη να διαθέσει την κληρονομιά του όπως ήθελε, το μεταγενέστερο ρήμα φαλκιδεύω (ουσ. φαλκίδευση) έχει τη σημασία «περιορίζω την ισχύ δικαιώματος χωρίς τυπικά να παρανομώ».

Αγγλικά κείμενα:
The whole property may be disposed of in England; but it was not so at Rome, where, except by the wills of soldiers, children could not be disinherited unless for specified acts of misconduct. During the greater part of the period of Roman law the heir must also have had his Falcidian fourth in order to induce him to accept the inheritance.
http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_history_of_wills
http://en.wikipedia.org/wiki/Falcidia_(gens)
http://quod.lib.umich.edu/m/moa/ACL3129.0002.001/143
https://books.google.gr/books?id=UbWnOF2_p3wC&pg=PA397#v=onepage&q&f=false

Στον Κοραή:
φαλκιδεύω ρ μ
υπονομεύω, περιορίζω, αποδυναμώνω, αλλοιώνω (θεσμούς, δικαιώματα, αρχές) = to undermine, to sap, to reduce, to limit, to weaken
Τέτοιες αποφάσεις φαλκιδεύουν το χαραχτήρα της δημοκρατίας. = These kinds of decisions (sic) undermine the spirit of democracy.


Η αξίωση που προβάλλεται από κέντρα του ευρωπαϊκού κατεστημένου, αλλά και δυνάμεις της διαφθοράς και της διαπλοκής στη χώρα μας, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ "να στραφεί προς τον ρεαλισμό...". Πρόκειται για αξίωση που υποκρύπτει μεθοδεύσεις φαλκίδευσης της λαϊκής θέλησης.
http://www.avgi.gr/article/5265728/paizoun-ta-resta-tous-

Το σχετικό λήμμα στον Δρανδάκη, αν και έχει λάθη:
http://imageshack.com/a/img537/2757/FUvRLy.jpg
 
Top