στρεβλώσεις και αγκυλώσεις = distortions and rigidities / inflexibilities

nickel

Administrator
Staff member
Ρωτήθηκα ιδιωτικά για τις (στρεβλώσεις και) αγκυλώσεις της αγοράς και πρότεινα rigidities ή inflexibilities για το δεύτερο (ακαμψίες, δηλαδή, κυριολεκτικά). Αν έχετε κάτι καλύτερο, θα προστεθεί στον τίτλο.
 
Top