έχει μπάρμπα στην Κορώνη

nickel

Administrator
Staff member
Έχει ενδιαφέρον στο σημερινό σημείωμα του Ν. Σαραντάκου για τη γνωστή έκφραση το απόσπασμα για τα Μοθοκόρωνα.

Κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο τη δική μου ευτυχώς, η περίσταση που γέννησε την έκφραση είναι παλιότερη από την Τουρκοκρατία. Είπα πιο πάνω ότι η Κορώνη (μαζί με την αντικρινή της Μεθώνη) άκμασε όχι επί Τουρκοκρατίας αλλά νωρίτερα, όσο ήταν στα χέρια των Ενετών. Ο Μοριάς πέρασε στα χέρια των Φράγκων μετά το 1204, αλλά η Βενετία φρόντισε να πάρει από το 1209 υπό τον έλεγχό της τη Μεθώνη και την Κορώνη (που συχνά αναφέρονταν και με ενιαία ονομασία: “τα Μοθοκόρωνα”).

Εμένα η σκέψη πήγε και σε ένα άλλο σημείο όπου απαντάμε μαζί τη Μεθώνη με την Κορώνη. Στη δικαιολόγηση των μεταγραφών ξένων πόλεων σε -ώνη: η Βαρκελώνη, η Βοστώνη και, παλιότερα, η Βερώνη γράφτηκαν με -ω- για να μοιάζουν με τη Μεθώνη και την Κορώνη. Σήμερα η Βερώνη έχει γίνει Βερόνα, η Βοστώνη είναι συχνότατα και Βοστόνη ενώ η Βαρκελώνη είναι σπανιότατα Βαρκελόνη. Το τοπίο της ορθογραφίας θυμίζει το τοπίο της πολιτικής.

Κοιτάζω τα λεξικά για αποδόσεις της έκφρασης και βρίσκω:

have a friend at court (μούχλα;)
have a lot of pull (πολύ γενικό και αόριστο)
have the means (ακόμα χειρότερα)
be able to pull a few strings (κάτι γίνεται)

Δεν βρήκα το πιο εύκολο που μου ήρθε:
he has friends in high places

Άλλες προτάσεις;
 

cougr

¥
Has the right connections/contacts
Is well connected
Knows the right people
Has friends in the right places
Has all the right friends in all the right places
Has friends at the top end of town (I think this last one's Australian)
 
Top