metafrasi banner

Γιατί επιμένουμε τα ονόματά μας σε ταυτότητες και διαβατήρια να γράφονται στα λατινικά

SBE

¥
Κι εγώ έχω γεννηθεί στο εξωτερικό και έχω όνομα που γράφεται με δύο τροπους διεθνώς: με τον τρόπο που δηλώθηκε στη χώρα γέννησης που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο, και με τον τρόπο που λέει το ελληνικό κράτος. Οι διαφορές είναι μεγάλες, γιατί δυστυχώς δεν με λένε Μαρία Αδάμ ή Άννα Φωτίου αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τα ελληνικά προξενεία εκδίδουν πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας αν χρειαστεί και το ελληνικό διαβατήριό μου (τελευταία έκδοση 2022) γράφει το όνομά μου και με τους δύο τρόπους.
Οι κάρτες απο τις ελληνικές τράπεζες το γράφουν όπως στην Ελλάδα και ποτέ δεν είχα πρόβλημα να τις χρησιμοποιήσω, αν και ομολογουμένως εκτός ελλάδας μόνο ονλάιν τις έχω χρησιμοποιήσει. Γενικά πάντως ποτέ κανένας δεν ζήτησε άλλο εγγραφο για να επαληθεύσει το όνομά μου και να δεχτεί πληρωμή με κάρτα. Όλοι είναι ικανοποιημένοι που παιρνουν τα λεφτά κάποιου, δεν έχει σημασία ποιού.
Επιπλέον, το διεθνές όνομά μου είναι μεταγραφή και δεν αντικατοπτρίζει την ελληνική προφορά αλλά είναι προσέγγιση στη γλώσσα της χώρας γέννησης. Να θυμήσω εδώ τον ελληνογερμανό βουλευτή Jorgo Chatzimarkakis, τον Ούγγρο συνθέτη Jorgosz Tzortzoglou. Αν αυτοί ταξιδέψουν σε αγγλόφωνη χώρα πώς θα τους πούνε; (να σου πω πώς θα πουν τον πρώτο, γιατί είχε έρθει προς τα εδώ, Τζόργκο θα τον πούνε ενώ στην πατρίδα του την Γερμανία τον λένε Γιώργο και τον δεύτερο αφού περάσει το πρώτο σοκ θα τον πουν Τιζορτιζόγκλου)
Και επειδή συνήθως το πρόβλημα είναι το επίθετο, να θυμίσω ότι και στις γλωσσες των Βρετανικών νήσων υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα γυναικεία και τα ανδρικά (πατρωνυμικά) επίθετα, όπως ιστορικά και στις σκανδιναβικές γλώσσες. Επομένως όταν κάποιοι αγγλόφωνοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πως γίνεται μια οικογένεια να έχει τέσσερα επιθετα (όπως π.χ μια οικογένεια Ισλανδών, πατέρας, μητέρα, γιός και κόρη) απλά δείχνουν την αγνοιά τους όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανά τον κόσμο.
 

Zazula

Administrator
Staff member
Η διπλή αναγραφή (με το ... OR ...) σταμάτησε λόγω και δυσχερειών στην ανάγνωση των διαβατηρίων από μηχανικές διατάξεις, πλέον.
Εάν κάποιος έχει λόγο το ονοματεπώνυμό του να αναγραφεί με συγκεκριμένο τρόπο, επειδή «το δικαιολογεί βασιζόμενος σε διαφορετική εγγραφή που υφίσταται σε δημόσιο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής», τότε αυτό το αίτημα οφείλει να γίνεται δεκτό βάσει της γνωμοδότησης 1/2013 της ΑΠΔΠΧ — βλ. σχετ. https://www.lexilogia.gr/threads/Μεταγραμματισμός-el-en-κατά-ΕΛΟΤ-743-iso-843.8996/
Στις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων της ΑΠΔΠΧ μπορούμε να βρούμε και τις σχετικές αποφάσεις:
  • [ΦΕΚ Β’ 2663/10.12.2015] Αναγραφή επωνύμου κατά παρέκκλιση από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743
    Η Αρχή σε τέσσερις προσφυγές έκανε δεκτές τις αντιρρήσεις των υποκειμένων των δεδομένων αποφασίζοντας ότι η αναγραφή του επωνύμου σε λατινικούς χαρακτήρες σε διαβατήρια και ταυτότητες πρέπει να γίνει κατά παρέκκλιση από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Αρχής 1/2013. Συγκεκριμένα, στη με αριθμ. 26/2014 απόφαση έκρινε ότι η αναγραφή του επωνύμου ανήλικου τέκνου στο υπό έκδοση διαβατήριο σε λατινικούς χαρακτήρες πρέπει να γίνει κατά παρέκκλιση από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743, επειδή α) με τον τρόπο αυτό αναγράφεται και το επώνυμο του πατέρα στο ισχύον διαβατήριό του, όπως και των υπόλοιπων μελών της οικογένειάς του, β) με το προτεινόμενο επώνυμο η οικογένειά του καθιέρωσε επαγγελματικές και εμπορικές σχέσεις με το εξωτερικό εξήντα και πλέον έτη, οπότε η διπλή αναγραφή θα δημιουργούσε πρόβλημα διαφορετικής ηχητικής απόδοσης αλλά και ταυτοπροσωπίας στις επαγγελματικές και εμπορικές υποχρεώσεις, και, τέλος, γ) εάν εφαρμοστεί το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 αλλοιώνεται η ηχητική απόδοση του επωνύμου. Σε παρόμοια υπόθεση η Αρχή έκρινε ότι έπρεπε να αναγραφεί σε διαβατήριο το επώνυμο σε λατινικούς χαρακτήρες κατά παρέκκλιση του πρότυπου ΕΛΟΤ 743, διότι α) με τον ίδιο τρόπο αναγράφεται σε δημόσια έγγραφα της ημεδαπής και αλλοδαπής, β) με το προτεινόμενο επώνυμο το υποκείμενο των δεδομένων έχει αναπτύξει την επαγγελματική του δραστηριότητα ως γιατρός σε ευρωπαϊκές χώρες και έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με νοσοκομεία, και γ) εάν εφαρμοστεί το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 θα προκαλέσει σύγχυση, ανασφάλεια και καχυποψία στις συμβαλλόμενες αλλοδαπές αρχές δημιουργώντας ταυτόχρονα προβλήματα ταυτοπροσωπίας στις συναλλαγές του (απόφαση 134/2014). Στη με αριθμ. 135/2014 απόφαση η Αρχή ανέφερε ως λόγους της κατά παρέκκλιση από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 αναγραφής του επωνύμου σε λατινικούς χαρακτήρες, αυτή τη φορά, σε ταυτότητα ανήλικου τέκνου, ότι α) το προτεινόμενο επώνυμο είναι το επώνυμο του γονέα του τέκνου και είναι ήδη λατινικό και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταγραφεί με οποιοδήποτε διαφορετικό τρόπο, β) με το ίδιο επώνυμο αναγράφεται στο ισχύον διαβατήριό του, και γ) εάν εφαρμοστεί το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 ενδέχεται να δημιουργηθούν νομικά προβλήματα εις βάρος του ανηλίκου. Τέλος, σε μια ακόμη υπόθεση η Αρχή δέχθηκε ότι η αναγραφή του επωνύμου της προσφεύγουσας σε λατινικούς χαρακτήρες δεν έπρεπε να ακολουθήσει το πρότυπο ΕΛΟΤ 743, διότι α) με τον ίδιο τρόπο αναγράφεται και σε δημόσια έγγραφα της αλλοδαπής και β) καθ’ ότι επίκειται η εγγραφή της σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Γερμανίας, όπου μεταξύ των δικαιολογητικών εγγραφής συγκαταλέγεται και αντίγραφο διαβατηρίου, του οποίου τα στοιχεία θα πρέπει να είναι σε απόλυτη ταύτιση με τα υπόλοιπα έγγραφα προς αποφυγή ταυτοπροσωπίας (175/2014).
    Επίσης, λόγω του όμοιου θεσμικού πλαισίου που ισχύει για τον τρόπο μεταγραφής σε λατινικούς χαρακτήρες του ονοματεπωνύμου στα δελτία ταυτοτήτων, η Αρχή έκρινε ότι όσα έγιναν δεκτά για τον τρόπο μεταγραφής του ονοματεπωνύμου σε λατινικούς χαρακτήρες στα υπό έκδοση/εκδοθέντα διαβατήρια ισχύει και για τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, και για τον λόγο αυτό κάλεσε τα αστυνομικά τμήματα, ως υπευθύνους επεξεργασίας, να εφαρμόσουν τη γνωμοδότηση της Αρχής 1/2013 και ιδίως τα σημεία 6, 7 και 8 αυτής, δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει απόκλιση από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743, όταν ο ενδιαφερόμενος το δικαιολογεί βασιζόμενος σε διαφορετική εγγραφή που υφίσταται σε δημόσιο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής (Γ/ΕΞ/3359−1/13.06.2014, Γ/ΕΞ/2135/02.04.2014).
  • [ΦΕΚ Β’ 3682/15.11.2016] Αναγραφή επωνύμου κατά παρέκκλιση από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743
    Η Αρχή εξέτασε, επίσης, προσφυγή για αναγραφή επωνύμου σε διαβατήριο κατά παρέκκλιση του προτύπου ΕΛΟΤ 743. Σχετικώς έκρινε ότι το επώνυμο της προσφεύγουσας στο υπό έκδοση διαβατήριο σε λατινικούς χαρακτήρες πρέπει να αναγραφεί, κατά παρέκκλιση από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743, σύμφωνα με την γνωμοδότηση 1/2013 της Αρχής, επειδή α) με τον τρόπο αυτό το επώνυμο αναγραφόταν και σε άλλα μέλη της οικογένειας της, β) με τον τρόπο αυτό είχε αναγραφεί σε προγενέστερα διαβατήρια της ημεδαπής και αλλοδαπής, γ) με το επώνυμο αυτό η οικογένεια της είχε καθιερώσει επαγγελματικές και εμπορικές σχέσεις με το εξωτερικό για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε η διπλή αναγραφή ενδέχεται να δημιουργήσει πρόβλημα διαφορετικής ηχητικής απόδοσης, αλλά και ταυτοπροσωπίας, στις επαγγελματικές και εμπορικές υποχρεώσεις της, δ) η διπλή αναγραφή θα δημιουργούσε προβλήματα στην εξακρίβωση της ταυτότητας του υιού της και της οικογένειας της στην αλλοδαπή, και ε) η Αρχή είχε ήδη αποφανθεί στην περίπτωση του εγγονού της με προγενέστερη απόφαση της. Ωστόσο, απέρριψε το αίτημα της προσφεύγουσας ως προς το σκέλος που αφορά την αλλαγή του ονόματος της, διότι δεν προέκυψε τέτοιο υποβληθέν αίτημα από τις αναφορές της προς τη Δ/νση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας και τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (απόφαση 22/2015)
 

Thleo

New member
Χαίρετε, πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί σε αυτό το ποστ, αλλά δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει στην περίπτωση οπου ένα όνομα μεταγράφεται από λατινικούς σε ελληνικούς χαρακτήρες. Όταν ένα όνομα έχει δηλωθεί στο εξωτερικό ως Michael και γίνεται η διαδικασία για την διαπίστωση της ελληνικής ιθαγένειας, πως θα γραφτεί στα ελληνικά δημοτολόγια; Ως Μιχαελ ή Μιχάηλ;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Θανασης
 

Zazula

Administrator
Staff member
Χαίρετε, πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί σε αυτό το ποστ, αλλά δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει στην περίπτωση οπου ένα όνομα μεταγράφεται από λατινικούς σε ελληνικούς χαρακτήρες. Όταν ένα όνομα έχει δηλωθεί στο εξωτερικό ως Michael και γίνεται η διαδικασία για την διαπίστωση της ελληνικής ιθαγένειας, πως θα γραφτεί στα ελληνικά δημοτολόγια; Ως Μιχαελ ή Μιχάηλ;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Θανασης
Όταν προϋπάρχουν αλλαδαπά έγγραφα με μεταγραφή και όχι μεταγραμματισμό, τότε αυτά συνυποβάλλονται ώστε τα εκδοθησόμενα ελληνικά έγραφα (διαβατήριο και ταυτότητα) να μην κάνουν αντίστροφο μεταγραμματισμό βάσει ΕΛΟΤ 743 αλλά να αναφέρουν τα στοιχεία όπως αυτά εμφανίζονται στα επίσημα αλλοδαπά έγγραφα. [Είναι αυτό που σημειώνω στο #22 παραπάνω.]
Και τι γίνεται τώρα με το πώς θα γραφτεί το ονοματεπώνυμο ελληνικά; Εάν υπάρχει ελληνικό πιστοποιητικό γέννησης, τότε είναι απλό: όπως έχει γίνει η ονοματοδοσία κι η ληξιαρχική καταγραφή στην Ελλάδα. Εάν δεν υπάρχει ελληνικό πιστοποιητικό γέννησης, τότε υποθέτω η μόνη λύση είναι η δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου στις ελληνικές αρχές — αλλά αυτό θα πρέπει να το ελέγξεις με την αρχή που θα κάμει την εγγραφή σε ελληνικό δημοτολόγιο, όπου μπορείς να ζητήσεις να σε ενημερώσουν και για τη σχετική νομοθεσία.
 
Top