Αγριοπούλια της Ελλάδας

nickel

Administrator
Staff member
Πουλιά της Ελλάδας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σχολικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολικής χρονιάς 2005-2006
ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ
http://gym-vryson.chan.sch.gr/perivallontiki/gr_bird_list.pdf
Στο πρωτότυπο PDF παρουσιάζονται ανά τάξεις και συνοδεύονται από φωτογραφίες. Εδώ τα ταξινόμησα με αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας τους.


Unchecked

Accipiter brevipes|Levant Sparrowhawk|Σαΐνι
Accipiter gentilis|Northern Goshawk|Διπλοσάινο
Accipiter nisus|Eurasian Sparrowhawk|Ξεφτέρι
Acrocephalus agricola|Paddyfield Warbler|Χωραφοποταμίδα
Acrocephalus arundinaceus|Great Reed Warbler|Τσιχλοποταμίδα
Acrocephalus melanopogon|Moustached Warbler|Μουστακοποταμίδα
Acrocephalus paludicola|Aquatic Warbler|Νεροποταμίδα
Acrocephalus palustris|Marsh Warbler|Βαλτοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus|Sedge Warbler|Βουρλοποταμίδα
Acrocephalus scirpaceus|Eurasian Reed Warbler|Καλαμοποταμίδα
Actitis hypoleucos|Common Sandpiper|Ποταμότρυγγας
Actitis macularia|Spotted Sandpiper|Αμερικανικός Ποταμότρυγγας
Aegithalos caudatus|Long-tailed Tit|Αιγίθαλος
Aegolius funereus|Tengmalm's Owl|Ελατόμπουφος
Aegypius monachus|Black Vulture|Μαυρόγυπας
Alauda arvensis|Sky Lark|Σιταρήθρα
Alcedo atthis|Common Kingfisher|Αλκυόνα
Alectoris chukar|Chukar Partridge|Νησοπέρδικα
Alectoris graeca|Rock Partridge|Πετροπέρδικα
Alectoris rufa|Red-legged Partridge|Κοκκινοπέρδικα
Anas acuta|Northern Pintail|Σουβλόπαπια
Anas clypeata|Northern Shoveler|Χουλιαροπάπια
Anas crecca|Common Teal|Κιρκίρι
Anas discors|Blue-winged Teal|Αμερικάνικη Σαρσέλα
Anas penelope|Eurasian Wigeon|Σφυριχτάρι
Anas platyrhynchos|Mallard|Πρασινοκέφαλη Πάπια
Anas querquedula|Garganey|Σαρσέλα
Anas strepera|Gadwall|Καπακλής
Anser albifrons|Greater White-fronted Goose|Ασπρομέτωπη Χήνα
Anser anser|Greylag Goose|Σταχτόχηνα
Anser erythropus|Lesser White-fronted Goose|Νανόχηνα
Anser fabalis|Bean Goose|Χωραφόχηνα
Anthropoides virgo|Demoiselle Crane|Νυφογερανός
Anthus campestris|Tawny Pipit|Χαμοκελάδα
Anthus cervinus|Red-throated Pipit|Κοκκινοκελάδα
Anthus petrosus|Rock Pipit|Ακτοκελάδα
Anthus pratensis|Meadow Pipit|Λιβαδοκελάδα
Anthus richardi|Richard's Pipit|Γαϊδουροκελάδα
Anthus spinoletta|Water Pipit|Νεροκελάδα
Anthus trivialis|Tree Pipit|Δεντροκελάδα
Apus affinis|Little Swift|Νανοσταχτάρα
Apus apus|Common Swift|Μαυροσταχτάρα
Apus melba|Alpine Swift|Βουνοσταχτάρα
Apus pallidus|Pallid Swift|Ωχροσταχτάρα
Aquila chrysaetos|Golden Eagle|Χρυσαετός
Aquila clanga|Greater Spotted Eagle|Στικταετός
Aquila heliaca|Imperial Eagle|Βασιλαετός
Aquila nipalensis|Steppe Eagle|Στεπαετός
Aquila pomarina|Lesser Spotted Eagle|Κραυγαετός
Ardea alba|Great Egret|Αργυροτσικνιάς
Ardea cinerea|Grey Heron|Σταχτοτσικνιάς
Ardea purpurea|Purple Heron|Πορφυροτσικνιάς
Ardeola ralloides|Squacco Heron|Κρυπτοτσικνιάς
Arenaria interpres|Ruddy Turnstone|Χαλικοκυλιστής
Asio flammeus|Short-eared Owl|Βαλτόμπουφος
Asio otus|Long-eared Owl|Νανόμπουφος
Athene noctua|Little Owl|Κουκουβάγια
Aythya ferina|Common Pochard|Γκισάρι
Aythya fuligula|Tufted Duck|Μαυροκέφαλη Πάπια
Aythya marila|Greater Scaup|Μαριλόπαπια
Aythya nyroca|Ferruginous Duck|Βαλτόπαπια
Bartramia longicauda|Upland Sandpiper|Μπαρτραμία
Bombycilla garrulus|Bohemian Waxwing|Βομβυκίλλη
Bonasa bonasia|Hazel Grouse|Αγριόκοτα
Botaurus stellaris|Great Bittern|Ήταυρος
Branta bernicla|Brent Goose|Δαχτυλιδόχηνα
Branta ruficollis|Red-breasted Goose|Κοκκινόχηνα
Bubo bubo|Eagle Owl|Μπούφος
Bubulcus ibis|Cattle Egret|Γελαδάρης
Bucanetes githagineus|Trumpeter Finch|Ερημοπύρρουλας
Bucephala clangula|Common Goldeneye|Κουδουνόπαπια
Burhinus oedicnemus|Stone-curlew|Πετροτριλίδα
Buteo buteo|Common Buzzard|Γερακίνα
Buteo lagopus|Rough-legged Buzzard|Χιονογερακίνα
Buteo rufinus|Long-legged Buzzard|Αετογερακίνα
Calandrella brachydactyla|Greater Short-toed Lark|Μικρογαλιάντρα
Calandrella rufescens|Lesser Short-toed Lark|Νανογαλιάντρα
Calidris alba|Sanderling|Λευκοσκαλίδρα
Calidris alpina|Dunlin|Λασποσκαλίδρα
Calidris bairdii|Baird's Sandpiper|Σκαλίδρα του Baird
Calidris canutus|Red Knot|Χοντροσκαλίδρα
Calidris ferruginea|Curlew Sandpiper|Δρεπανοσκαλίδρα
Calidris fuscicollis|White-rumped Sandpiper|Λευκόουρη Σκαλίδρα
Calidris maritima|Purple Sandpiper|Βραχοσκαλίδρα
Calidris melanotos|Pectoral Sandpiper|Στικτοσκαλίδρα
Calidris minuta|Little Stint|Νανοσκαλίδρα
Calidris subminuta|Long-toed Stint|Σιβηρική Νανοσκαλίδρα
Calidris temminckii|Temminck's Stint|Σταχτοσκαλίδρα
Calonectris diomedea|Cory's Shearwater|Αρτέμης
Caprimulgus europaeus|European Nightjar|Γιδοβύζι
Carduelis cannabina|Common Linnet|Φανέτο
Carduelis carduelis|European Goldfinch|Καρδερίνα
Carduelis chloris|European Greenfinch|Φλώρος
Carduelis spinus|European Siskin|Λούγαρο
Carpodacus erythrinus|Common Rosefinch|Ροδόσπιζα
Catharacta skua|Great Skua|Τρανοληστόγλαρος
Cercotrichas galactotes|Rufous-tailed Scrub Robin|Κουφαηδόνι
Certhia brachydactyla|Short-toed Treecreeper|Καμποδεντροβάτης
Certhia familiaris|Eurasian Treecreeper|Βουνοδεντροβάτης
Ceryle rudis|Pied Kingfisher|Κήρυλος
Cettia cetti|Cetti's Warbler|Ψευταηδόνι
Charadrius alexandrinus|Kentish Plover|Θαλασσοσφυριχτής
Charadrius asiaticus|Caspian Plover|Αψινθοσφυριχτής
Charadrius dubius|Little Ringed Plover|Ποταμοσφυριχτής
Charadrius hiaticula|Great Ringed Plover|Αμμοσφυριχτής
Charadrius leschenaultii|Greater Sand Plover|Ερημοσφυριχτής
Charadrius morinellus|Eurasian Dotterel|Βουνοσφυριχτής
Charadrius pecuarius|Kittlitz's Plover|Νανοσφυριχτής
Chersophilus duponti|Dupont's Lark|Χερσόφιλος
Chlamydotis undulata|Houbara Bustard|Χλαμυδόγαλος
Chlidonias hybridus|Whiskered Tern|Μουστακογλάρονο
Chlidonias leucopterus|White-winged Tern|Αργυρογλάρονο
Chlidonias niger|Black Tern|Μαυρογλάρονο
Ciconia ciconia|White Stork|Λευκοπελαργός
Ciconia nigra|Black Stork|Μαυροπελαργός
Cinclus cinclus|White-throated Dipper|Νεροκότσυφας
Circaetus gallicus|Short-toed Eagle|Φιδαετός
Circus aeruginosus|Eurasian Marsh Harrier|Καλαμόκιρκος
Circus cyaneus|Hen Harrier|Βαλτόκιρκος
Circus macrourus|Pallid Harrier|Στεπόκιρκος
Circus pygargus|Montagu's Harrier|Λιβαδόκιρκος
Cisticola juncidis|Zitting Cisticola|Καρηκοκιστικόλη
Clamator glandarius|Great Spotted Cuckoo|Κισσόκουκος
Clangula hyemalis|Long-tailled Duck|Χιονόπαπια
Coccothraustes coccothraustes|Hawfinch|Χοντρομύτης
Columba livia|Rock Pigeon|Αγριοπερίστερο
Columba oenas|Stock Pigeon|Φασσοπερίστερο
Columba palumbus|Wood Pigeon|Φάσσα
Coracias garrulus|European Roller|Χαλκοκουρούνα
Corvus corax|Common Raven|Κόρακας
Corvus corone|Hooded Crow|Σταχτοκουρούνα
Corvus frugilegus|Rook|Χαβαρόνι
Corvus monedula|Eurasian Jackdaw|Κάργα
Coturnix coturnix|Common Quail|Ορτύκι
Crex crex|Corn Crake|Ορτυκομάνα
Cuculus canorus|Common Cuckoo|Κούκος
Cursorius cursor|Cream-coloured Courser|Αμμοδρόμος
Cygnus columbianus|Tundra Swan|Νανόκυκνος
Cygnus cygnus|Whooper Swan|Αγριόκυκνος
Cygnus olor|Mute Swan|Βουβόκυκνος
Delichon urbica|House Martin|Λευκοχελίδονο
Dendrocopus leucotos|White-backed Woodpecker|Λευκονώτης
Dendrocopus major|Great Spotted Woodpecker|Παρδαλοτσικλιτάρα
Dendrocopus medius|Middle Spotted Woodpecker|Μεσοτσικλιτάρα
Dendrocopus minor|Lesser Spotted Woodpecker|Νανοτσικλιτάρα
Dendrocopus syriacus|Syrian Woodpecker|Βαλκανοτσικλιτάρα
Dryocopus martius|Black Woodpecker|Μαυροτσικλιτάρα
Egretta garzetta|Little Egret|Λευκοτσικνιάς
Egretta gularis|Western Reef Egret|Μαυροτσικνιάς
Elanus caeruleus|Black-shouldered Kite|Έλανος
Emberiza aureola|Yellow-breasted Bunting|Σημυδοτσίχλονο
Emberiza caesia|Cretzschmar's Bunting|Σκουρόβλαχος
Emberiza calandra|Corn Bunting|Καμποτσίχλονο
Emberiza cia|Rock Bunting|Βουνοτσίχλονο
Emberiza cineracea|Cinereous Bunting|Σμυρνοτσίχλονο
Emberiza cirlus|Cirl Bunting|Σιρλοτσίχλονο
Emberiza citrinella|Yellowhammer|Χρυσοτσίχλονο
Emberiza hortulana|Ortolan Bunting|Βλάχος
Emberiza leucocephalos|Pine Bunting|Ελατοτσίχλονο
Emberiza melanocephala|Black-headed Bunting|Αμπελουργός
Emberiza pusilla|Little Bunting|Νανοτσίχλονο
Emberiza rustica|Rustic Bunting|Δασοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus|Reed Bunting|Καλαμοτσίχλονο
Eremophila alpestris|Horned Lark|Χιονάδα
Erithacus rubecula|European Robin|Κοκκινολαίμης
Falco biarmicus|Lanner Falcon|Χρυσογέρακο
Falco cherrug|Saker Falcon|Στεπογέρακο
Falco columbarius|Merlin|Νανογέρακο
Falco eleonorae|Eleonora's Falcon|Μαυροπετρίτης
Falco naumanni|Lesser Kestrel|Κιρκινεζι
Falco pelegrinoides|Barbary Falcon|Ερημοπετρίτης
Falco peregrinus|Peregrine Falcon|Πετρίτης
Falco subbuteo|Eurasian Hobby|Δεντρογέρακο
Falco tinnunculus|Common Kestrel|Βραχοκιρκίνεζο
Falco vespertinus|Red-footed Falcon|Μαυροκιρκίνεζο
Ficedula albicollis|Collared Flycatcher|Κρικομυγοχάφτης
Ficedula hypoleuca|Pied Flycatcher|Μαυρομυγοχάφτης
Ficedula parva|Red-breasted Flycatcher|Νανομυγοχάφτης
Ficedula semitorquata|Semi-collared Flycatcher|Δρυομυγοχάφτης
Francolinus francolinus|Black Francolin|Φρανκολίνος
Fringilla coelebs|Chaffinch|Σπίνος
Fringilla montifringilla|Brambling|Χειμωνόσπινος
Fulica atra|Common Coot|Φαλαρίδα
Galerida cristata|Crested Lark|Κατσουλιέρης
Gallinago gallinago|Common Snipe|Μπεκατσίνι
Gallinago media|Great Snipe|Διπλομπεκάτσινο
Gallinula chloropus|Common Moorhen|Νερόκοτα
Garrulus glandarius|Eurasian Jay|Κίσσα
Gavia arctica|Black-throated Diver|Λαμπροβούτι
Gavia immer|Great Northern Diver|Παγοβούτι
Gavia stellata|Red-throated Diver|Κηλιδοβούτι
Glareola nordmanni|Black-winged Pratincole|Μαυρόφτερο Νεροχελίδονο
Glareola pratincola|Collared Pratincole|Νεροχελίδονο
Glaucidium passerinum|Pygmy Owl|Σπουργιτόγλαυκα
Grus grus|Common Crane|Γερανός
Gypaetus barbatus|Lammergeier|Γυπαετός
Gyps fulvus|Eurasian Griffon Vulture|Όρνιο
Haematopus ostralegus|Eurasian Oystercatcher|Στρειδοφάγος
Halcyon smyrnensis|White-breasted Kingfisher|Σμυρναλκυόνα
Haliaeetus albicilla|White-tailed Eagle|Θαλασσαετός
Hieraaetus fasciatus|Bonelli's Eagle|Σπιζαετός
Hieraaetus pennatus|Booted Eagle|Σταυραετός
Himantopus himantopus|Black-winged Stilt|Καλαμοκανάς
Hippolais caligata|Booted Warbler|Θαμνοστριτσίδα
Hippolais icterina|Icterine Warbler|Κιτρινοστριτσίδα
Hippolais olivetorum|Olive-tree Warbler|Λιοστριτσίδα
Hippolais pallida|Eastern Olivaceous Warbler|Ωχροστριτσίδα
Hippolais polyglotta|Melodious Warbler|Ορφεοστριτσίδα
Hirundo daurica|Red-rumped Swallow|Μιλτοχελίδονο
Hirundo rustica|Barn Swallow|Σταυλοχελίδονο
Hoplopterus spinosus|Spur-winged Plover|Αγκαθοκαλημάνα
Hydrobates pelagicus|European Storm-petrel|Πετρίλος
Irania gutturalis|White-throated Robin|Ασπρολαίμης
Ixobrychus minutus|Little Bittern|Μικροτσικνιάς
Jynx torquilla|Eurasian Wryneck|Στραβολαίμης
 
Last edited by a moderator:

nickel

Administrator
Staff member

Unchecked

Lanius collurio|Red-backed Shrike|Αετομάχος
Lanius excubitor|Great Grey Shrike|Διπλοκεφαλάς
Lanius isabellinus|Isabelline Shrike|Ανοιχτοκίτρινος Αετομάχος
Lanius minor|Lesser Grey Shrike|Γαϊδουροκεφαλάς
Lanius nubicus|Masked Shrike|Παρδαλοκεφαλάς
Lanius senator|Woodchat Shrike|Κοκκινοκεφαλάς
Larus argentatus|Herring Gull|Ασημόγλαρος
Larus armenicus |Armenian Gull|Αρμενικός Γλάρος
Larus atricilla|Laughing Gull|Αζτεκόγλαρος
Larus audouinii|Audouin's Gull|Αιγαιόγλαρος
Larus cachinnans|Yellow-legged Gull|Κιτρινοσκέλης Ασημόγλαρος
Larus canus|Mew Gull|Θυελλόγλαρος
Larus fuscus|Lesser Black-backed Gull|Μελανόγλαρος
Larus genei|Slender-billed Gull|Λεπτόραμφος Γλάρος
Larus glaucoides|Iceland Gull|Ισλανδικός Γλάρος
Larus ichthyaetus|Pallas's Gull|Ψαρόγλαρος
Larus leucophthalmus|White-eyed Gull|Λευκόφθαλμος Γλάρος
Larus marinus|Great Black-backed Gull|Γιγαντόγλαρος
Larus melanocephalus|Mediterranean Gull|Μαυροκέφαλος Γλάρος
Larus minutus|Little Gull|Νανόγλαρος
Larus ridibundus|Black-headed Gull|Καστανοκέφαλος Γλάρος
Limicola falcinellus|Broad-billed Sandpiper|Μπεκατσινοσκαλίδρα
Limnodromus scolopaceus|Long-billed Dowitcher|Λιμνόδρομος
Limosa lapponica|Bar-tailed Godwit|Ακτοτούρλι
Limosa limosa|Black-tailed Godwit|Οχθοτούρλι
Locustella fluviatilis|River Warbler|Ποταμοτριλιστής
Locustella luscinioides|Savi's Warbler|Καλαμοτριλιστής
Locustella naevia|Common Grasshopper|Θαμνοτριλιστής
Loxia curvirostra|Common Crossbill|Σταυρομύτης
Lullula arborea|Wood Lark|Δεντροσταρήθρα
Luscinia luscinia|Thrush Nightingale|Τσιχλαηδόνι
Luscinia megarhynchos|Common Nightingale|Αηδόνι
Luscinia svecica|Bluethroat|Γαλαζολαίμης
Lymnocryptes minimus|Jack Snipe|Κουφομπεκάτσινο
Marmaronetta angustirostris|Marbled Duck|Στικτόπαπια
Melanitta fusca|Velvet Scoter|Βελουδόπαπια
Melanitta nigra|Common Scoter|Μαυρόπαπια
Melanocorypha bimaculata|Bimaculated Lark|Βουνογαλιάντρα
Melanocorypha calandra|Calandra Lark|Γαλιάντρα
Melanocorypha leucoptera|White-winged Lark|Λευκόφτερη Γαλιάντρα
Melanocorypha yeltoniensis|Black Lark|Μαυρογαλιάντρα
Mergellus albellus|Smew|Νανοπρίστης
Mergus merganser|Goosander|Χηνοπρίστης
Mergus serrator|Red-breasted Merganser|Σκουφοπρίστης
Merops apiaster|European Bee-eater|Μελισσοφάγος
Merops orientalis|Little Green Bee-eater|Νανομέροπας
Merops persicus|Blue-cheeked Bee-eater|Πρασινομέροπας
Milvus migrans|Black Kite|Τσίφτης
Milvus milvus|Red Kite|Ψαλιδιάρης
Monticola saxatilis|Rufous-tailed Rock Thrush|Πετροκότσυφας
Monticola solitarius|Blue Rock Thrush|Γαλαζοκότσυφας
Montifringilla nivalis|Snowfinch|Χιονόστρουθος
Morus bassanus|Northern Gannet|Σούλα
Motacilla alba|White Wagtail|Λευκοσουσουράδα
Motacilla cinerea|Grey Wagtail|Σταχτοσουσουράδα
Motacilla citreola|Citine Wagtail|Κιτροσουσουράδα
Motacilla flava|Yellow Wagtail|Κιτρινοσουσουράδα
Muscicapa dauurica|Brown Flycatcher|Καστανομυγοχάφτης
Muscicapa striata|Spotted Flycatcher|Σταχτομυγοχάφτης
Neophron percnopterus|Egyptian Vulture|Ασπροπάρης
Netta rufina|Red-crested Pochard|Φερεντίνι
Nucifraga caryocatactes|Spotted Nutcracker|Καρυδοσπάστης
Numenius arquata|Eurasian Curlew|Τουρλίδα
Numenius phaeopus|Whimbrel|Σιγλίγουρος
Numenius tenuirostris|Slender-billed Curlew|Λεπτομύτα
Nycticorax nycticorax|Black-crowned Night Heron|Νυχτοκόρακας
Oenanthe deserti|Desert Wheatear|Ερημοπετροκλής
Oenanthe finschii|Finsch's Wheatear|Πετροκλής του Finsch
Oenanthe hispanica|Black-eared Wheatear|Ασπροκώλα
Oenanthe isabellina|Isabelline Wheatear|Αμμοπετροκλής
Oenanthe leucopyga|Whitetailed Wheatear|Ασπροκέφαλος Μαυροπετροκλής
Oenanthe leucura|Black Wheatear|Μαυροπετροκλής
Oenanthe oenanthe|Northern Wheatear|Σταχτοπετροκλής
Oenanthe pleschanka|Pied Wheatear|Παρδαλοπετροκλής
Oriolus oriolus|Golden Oriole|Συκοφάγος
Otis tarda|Great Bustard|Αγριόγαλος
Otus scops|Eurasian Scops Owl|Γκιώνης
Oxyura leucocephala|White-headed Duck|Κεφαλούδι
Pandion haliaetus|Osprey|Ψαραετός
Panurus biarmicus|Bearded Tit|Μουστακαλής
Parus ater|Coal Tit|Ελατοπαπαδίτσα
Parus caeruleus|Blue Tit|Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus cristatus|Crested Tit|Σκουφοπαπαδίτσα
Parus lugubris|Sombre Tit|Κλειδωνάς
Parus major|Great Tit|Καλόγερος
Parus montanus|Willow Tit|Βουνοπαπαδίτσα
Parus palustris|Marsh Tit|Καστανοπαπαδίτσα
Passer domesticus|House Sparrow|Σπιτοσπουργίτης
Passer hispaniolensis|Spanish Sparrow|Χωραφοσπουργίτης
Passer moabiticus|Dead Sea Sparrow|Μεσανατολικός Σπουργίτης
Passer montanus|Eurasian Tree Sparrow|Δεντροσπουργίτης
Pelecanus crispus|Dalmatian Pelican|Αργυροπελεκάνος
Pelecanus onocrotalus|White Pelican|Ροδοπελεκάνος
Perdix perdix|Grey Partridge|Καμπίσια Πέρδικα
Pernis apivorus|European Honey-buzzard|Σφηκιάρης
Petronia petronia|Rock Sparrow|Πετροσπουργίτης
Phalacrocorax aristotelis|European Shag|Θαλασσοκόρακας
Phalacrocorax carbo|Great Cormorant|Κορμοράνος
Phalacrocorax pygmeus|Pygmy Cormorant|Λαγγόνα
Phalaropus fulicarius|Grey Phalarope|Σταχτής Κολυμπότρυγγας
Phalaropus lobatus|Red-necked Phalarope|Κολυμπότρυγγας
Pharalopus tricolor|Wilson's Phalarope|Αμερικάνικος Κολυμπότρυγγας
Phasianus colchicus|Common Pheasant|Φασιανός
Philomachus pugnax|Ruff|Ψευτομαχητής
Phoenicopterus ruber|Greater Flamingo|Φοινικόπτερο
Phoenicurus moussieri|Moussier's Redstart|Κοκκινούρης του Μoussier
Phoenicurus ochruros|Black Redstart|Καρβουνιάρης
Phoenicurus phoenicurus|Common Redstart|Κοκκινούρης
Phylloscopus borealis|Arctic Warbler|Χιονοφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita|Common Chiffchaff|Δεντροφυλλοσκόπος
Phylloscopus fuscatus|Dusky Warbler|Καστανοφυλλοσκόπος
Phylloscopus inornatus|Yellow-browed Warbler|Γραμμοφυλλοσκόπος
Phylloscopus orientalis|Eastern Bonelli's Warbler|Βουνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus sibilatrix|Wood Warbler|Δασοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochiloides|Greenish Warbler|Πρασινοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus|Willow Warbler|Θαμνοφυλλοσκόπος
Pica pica|Black-billed Magpie|Καρακάξα
Picoides tridactylus|Three-toed Woodpecker|Τριδάχτυλος Δρυοκολάπτης
Picus canus|Grey-headed Woodpecker|Σταχτοτσικλιτάρα
Picus viridis|Green Woodpecker|Δρυοκολάπτης
Platalea leucorodia|Eurasian Spoonbill|Χουλιαρομύτα
Plectrophenax nivalis|Snow Bunting|Χιονοτσίχλονο
Plegadis falcinellus|Glossy Ibis|Χαλκόκοτα
Pluvialis apricaria|European Golden Plover|Βροχοπούλι
Pluvialis fulva|Pacific Golden Plover|Χρυσοπούλι του Ειρηνικού
Pluvialis squatarola|Grey Plover|Αργυροπούλι
Podiceps auritus|Slavonian Grebe|Χειμωνοβουτηχτάρι
Podiceps cristatus|Great Crested Grebe|Σκουφοβουτηχτάρι
Podiceps grisegena|Red-necked Grebe|Κοκκινοβουτηχτάρι
Podiceps nigricollis|Black-necked Grebe|Μαυροβουτηχτάρι
Porphyrio porphyrio|Purple Swamphen|Σουλτανοπουλάδα
Porphyrula alleni |Allen's Gallinule|Αφρικανική Νερόκοτα
Porzana parva|Little Crake|Μικροπουλάδα
Porzana porzana|Spotted Crake|Στικτοπουλάδα
Porzana pusilla|Baillon's Crake|Νανοπουλάδα
Prunella collaris|Alpine Accentor|Χιονοψάλτης
Prunella modularis|Hedge Accentor|Θαμνοψάλτης
Pterocles alchata|Pin-tailed Sandgrouse|Περιστερόκοτα
Pterocles orientalis|Black-billed Sandgrouse|Ερημοπεριστερόκοτα
Ptyonoprogne rupestris|Eurasian Crag Martin|Βραχοχελίδονο
Puffinus yelkouan|Levantine Shearwater|Μύχος
Pyrrhocorax graculus|Yellow-billed Chough|Κιτρινοκαλιακούδα
Pyrrhocorax pyrrhocorax|Red-billed Chough|Κοκκινοκαλιακούδα
Pyrrhula pyrrhula|Common Bullfinch|Πύρρουλας
Rallus aquaticus|Water Rail|Νεροκοτσέλα
Recurvirostra avosetta|Pied Avocet|Αβοκέτα
Regulus ignicapillus|Firecrest|Πυροβασιλίσκος
Regulus regulus|Goldcrest|Χρυσοβασιλίσκος
Remiz pendulinus|Eurasian Penduline Tit|Σακουλοπαπαδίτσα
Riparia riparia|Sand Martin|Οχθοχελίδονο
Rissa tridactyla|Black-legged Kittiwake|Τριδάκτυλος Γλάρος
Saxicola rubetra|Whinchat|Καστανολαίμης
Saxicola torquata|Stonechat|Μαυρολαίμης
Scolopax rusticola|Eurasian Woodcock|Μπεκάτσα
Serinus pusillus|Red-fronted Serin|Τουρκοσκαρθάκι
Serinus serinus|European Serin|Σκαρθάκι
Sitta europaea|Wood Nuthatch|Δεντροτσομπανάκος
Sitta krueperi|Krόper's Nuthatch|Τουρκοτσομπανάκος
Sitta neumayer|Rock Nuthatch|Βραχοτσομπανάκος
Somateria mollissima|Common Eider|Πουπουλόπαπια
Stercorarius longicaudus|Long-tailed Skua|Πειρατής
Stercorarius parasiticus|Arctic Skua|Στερκοράριος
Stercorarius pomarinus|Pomarine Skua|Ληστόγλαρος
Sterna albifrons|Little Tern|Νανογλάρονο
Sterna anaethetus|Bridled Tern|Χαλινογλάρονο
Sterna bengalensis|Lesser Crested Tern|Ταξιδογλάρονο
Sterna caspia|Caspian Tern|Καρατζάς
Sterna hirundo|Common Tern|Ποταμογλάρονο
Sterna nilotica|Gull-billed Tern|Γελογλάρονο
Sterna paradisaea|Arctic Tern|Χιονογλάρονο
Sterna sandvicensis|Sandwich Tern|Χειμωνογλάρονο
Streptopelia decaocto|Eurasian Collared Dove|Δεκαοχτούρα
Streptopelia orientalis|Oriental Turtle Dove|Τρυγονοπερίστερο
Streptopelia senegalensis|Laughing Dove|Φοινικοπερίστερο
Streptopelia turtur|European Turtle Dove|Τρυγόνι
Strix aluco|Tawny Owl|Χουχουριστής
Sturnus roseus|Rosy Starling|Αγιοπούλι
Sturnus unicolor|Spotless Starling|Μαυροψάρονο
Sturnus vulgaris|Common Starling|Ψαρόνι
Sylvia atricapilla|Blackcap|Μαυροσκούφης
Sylvia borin|Garden Warbler|Κηποτσιροβάκος
Sylvia cantillans|Subalpine Warbler|Κοκκινοτσιροβάκος
Sylvia communis|Common Whitethroat|Θαμνοτσιροβάκος
Sylvia conspicillata|Spectacled Warbler|Ισπανοτσιροβάκος
Sylvia crassirostris|Eastern Orphean Warbler|Δεντροτσιροβάκος
Sylvia curruca|Lesser Whitethroat|Λαλοτσιροβάκος
Sylvia melanocephala|Sardinian Warbler|Μαυροτσιροβάκος
Sylvia nisoria|Barred Warbler|Ψαλτοτσιροβάκος
Sylvia rueppelli|Rόppell's Warbler|Μουστακοτσιροβάκος
Sylvia sarda|Marmora's Warbler|Σαρδοτσιροβάκος
Sylvia undata|Dartford Warbler|Προβηγκοτσιροβάκος
Syrrhaptes paradoxus|Pallas's Sandgrouse|Περιστερόκοτα του Pallas
Tachybaptus ruficollis|Little Grebe|Νανοβουτηχτάρι
Tadorna ferruginea|Ruddy Shelduck|Καστανόχηνα
Tadorna tadorna|Common Shelduck|Βαρβάρα
Tetrao tetrix|Black Grouse|Λυροπετεινός
Tetrao urogallus|Western Capercaillie|Αγριόκουρκος
Tetrax tetrax|Little Bustard|Χαμωτίδα
Tichodroma muraria|Wallcreeper|Σβαρνίστρα
Tringa erythropus|Spotted Redshank|Μαυρότρυγγας
Tringa flavipes|Lesser Yellowlegs|Κιτρινοσκέλης
Tringa glareola|Wood Sandpiper|Λασπότρυγγας
Tringa nebularia|Common Greenshank|Πρασινοσκέλης
Tringa ochropus|Green Sandpiper|Δασότρυγγας
Tringa stagnatilis|Marsh Sandpiper|Βαλτότρυγγας
Tringa totanus|Common Redshank|Κοκκινοσκέλης
Troglodytes troglodytes|Winter Wren|Τρυποφράχτης
Turdus iliacus|Redwing|Κοκκινότσιχλα
Turdus merula|Blackbird|Κότσυφας
Turdus philomelos|Song Thrush|Κελαηδότσιχλα
Turdus pilaris|Fieldfare|Κεδρότσιχλα
Turdus ruficollis|Dark-throated Thrush|Μαυρόλαιμη Τσίχλα
Turdus torquatus|Ring Ouzel|Χιονότσιχλα
Turdus viscivorus|Mistle Thrush|Τσαρτσάρα
Tyto alba|Barn Owl|Πεπλόγλαυκα
Upupa epops|Hoopoe|Τσαλαπετεινός
Vanellus gregarius|Sociable Lapwing|Αγελοκαλημάνα
Vanellus leucurus|White-tailed Lapwing|Λεύκουρος
Vanellus vanellus|Northern Lapwing|Καλημάνα
Xenus cinereus|Terek Sandpiper|Ρωσότρυγγας
Zoothera dauma|White's Thrush|Χρυσότσιχλα
 
Last edited by a moderator:
Πολύ καλά έκανες και το αντέγραψες εδώ, γιατί το pdf το έχει φάει η μαρμάγκα (όπως και τόσα άλλα γλωσσάρια).

Μία ερώτηση:
Το «σταυλοχελίδονο» δεν θα έπρεπε να είναι «σταβλοχελίδονο»; Στο Google είναι περίπου ισοπαλία πάντως.
 

daeman

Administrator
Staff member
...
Μία ερώτηση:
Το «σταυλοχελίδονο» δεν θα έπρεπε να είναι «σταβλοχελίδονο»; Στο Google είναι περίπου ισοπαλία πάντως.

Εμμμ, ναι: στάβλος ή σταύλος; στάβλος.

Τιτιβίσματα.

Γκουγκλίσματα:
«σταυλοχελίδονο»: 131
«σταβλοχελίδονο»: 128 + σταβλοχελίδονο + σταβλοχελίδονο + σταβλοχελίδονο + σταβλοχελίδονο = 132 :-)

It's a hoot and a half.
 

daeman

Administrator
Staff member
...
Με την ευκαιρία, σχετικά ορνιθολογικά νήματα:

egret

barn owl

Ασπροπάρης τυροκόμος

ξεφτέρι = sparrowhawk | (μτφ.) ace, past master, expert | (πληθ.) hexapteryga

nightjar, goatsucker = αιγοθήλας, αιγοθήλης, κν. γιδοβύζι, γιδοβυζάστρα

scarlet tanager

widow bird = χήρα

Jackson's widowbird

Ibis

whipbird

blue-billed duck (Oxyura australis)

ivory-billed woodpecker = δρυοκολάπτης με ιβουάρ ράμφος, λευκόραμφος / ασπρομύτης δρυοκολάπτης (Καμπήφιλος ο πριγκιπικός)

tapper

τσίχλα

splendid fairy-wren

Bird names (Cardinalis cardinalis, Tyrannus forficatus)

albatross = άλμπατρος

Πιγκουίνοι

Από τον κόκκυγα στον κούκο

Από το peristeronic ως τον dodo

dove and pigeon

raven — crow = κοράκι· γνήσιο κοράκι — κουρούνα

as the crow flies = σε ευθεία γραμμή

A murder of crows

a murmuration of starlings

Η φωνή των αετών...


songbird pie


raptor

flightless

pecking order = (ανεπίσημη) ιεραρχία

nesting instinct = ένστικτο του φωλιάσματος

fallout (Ornithology)

to whiffle

homing

bird's-eye view, worm's-eye view = "προοπτική του πουλιού" (άποψη από ψηλά), "προοπτική του σκουληκιού / βατράχου" (άποψη από χαμηλά)

aviary

carrion

corpsebirds and gallowspickers

archaeopteryx = η αρχαιοπτέρυγα (ή μήπως όχι;)A Glossary of Greek Birds (1895)

Ονομασίες πτηνών από την Ορνιθολογική Εταιρεία

Animaux / Animals (βοηθήματα)


Οι φίλοι μας τα ζώα

Hush, little baby

Ode to a Nightingale, John Keats

Πώς να 'σαι ακριβομίλητος, τ' αηδόνι σε μαθαίνει,
τον ένα μήνα τραγουδεί και τς έντεκα σωπαίνειAcemi bülbül bu kadar öter

owling = κουκούβισμα (άλλη μια μοδάτη τρέλα)

chickenhawk = τεκνατζής (γελάτε; κι αυτός αετονύχης είναι)

... ένας κοτσυφός που τραγουδούσε, λέει ο Τζεφ Μπεκ, στη στέγη του σπιτιού του και τον ενέπνευσε ...

Blackbird - Jeff Beck

Beck using the curved side of a dinner fork to get ultra-high notes to simulate the ambient chirping of birds sampled for the track:
"Round about spring, a blackbird sings loudly up on my roof," Jeff said, and "Although I didn't record that bird, I got a tape of a blackbird and started jamming with him. If you listen, the notes the bird is singing are almost beyond human hearing, but the actual punctuation and tonal things are there. I aped the bird as close as I could, and we all had a good laugh with that one."
...
 
Ευχαριστώ για την παραπομπή στο σχετικό νήμα για το σταύλος/στάβλος (προφανώς δεν έψαξα πριν ρωτήσω :eek:) και ακόμη πιο ευχαριστώ για το ευρετήριο με τα ορνιθολογικά νήματα!
(μόνο πρόσθεσε το λινκ στα a murmuration of starlings και Η φωνή των αετών...)====
Mod: Fixxed
 
Top