φυγόκεντρες δυνάμεις

nickel

Administrator
Staff member
Καλή η σκέψη σου, pontios, για το πώς θα αποδίδαμε τη χρήση του Ξυδάκη, αλλά δεν θα προσπαθούσα να περιγράψω τις φυγόκεντρες δυνάμεις στα αγγλικά. Μάλλον θα έμενα σε κάτι απλό: the party may split / break up / disintegrate / splinter into... Ιδιαίτερα η παθητική may be centrifuged / separated μού δίνει την εντύπωση ότι κάποιος κινεί τα νήματα (ή τον... φυγοκεντρωτή). Αν ήθελα παρακινδυνευμένους νεολογισμούς, τότε may centrifuge into. Αλλά δεν θα το άγγιζα.
 

nickel

Administrator
Staff member
Ενημέρωση:

Το Χρηστικό προτιμά τη φυγοκέντριση, αλλά παραθέτει και τη φυγοκέντρηση.
Το ΜΗΛΝΕΓ έχει (τώρα) μόνο τη φυγοκέντριση.
 

Zazula

Administrator
Staff member
Ενημέρωση:

Το Χρηστικό προτιμά τη φυγοκέντριση, αλλά παραθέτει και τη φυγοκέντρηση.
Το ΜΗΛΝΕΓ έχει (τώρα) μόνο τη φυγοκέντριση.
Στον ΕΘΕΓ, και σε αναζήτηση λήμματος (οπότε πιάνει όλες τις πτώσεις), έχουμε: έξι (6) φυγοκέντριση και είκοσι εννέα (29) φυγοκέντρηση. Συν το ότι ο ορθογράφος στον Chrome κοκκινίζει μόνο το φυγοκέντριση (το Word τα κοκκινίζει και τα δύο).
 
Προσθέτω κι αυτό εδώ, από το Λεξικό Χημικών Όρων του Πανεπιστημίου Αθηνών, για να υπάρχει:
1606413186284.png

1606413038776.png


(στην παλιά έντυπη έκδοση υπάρχει μόνο το «φυγοκεντρώ»).
 
Top