(αυτο)απογραφή στο ΓΕΜΗ = (self-)registration with the General (Electronic) Commercial Registry

nickel

Administrator
Staff member
ΓΕΜΗ είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (General Commercial Registry, που τώρα που έγινε ηλεκτρονικό λέγεται General Electronic Commercial Registry στα αγγλικά, σύμφωνα και με τη σελίδα τους).

Τι είναι η απογραφή σ' αυτή την περίπτωση; Η εγγραφή; Και η αυτοαπογραφή τι είναι; Το να κάνεις μόνο σου την εγγραφή σου στο διαδίκτυο;

Εδώ διαβάζω:
Για την Ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των Ατομικών Επιχειρήσεων και των λοιπών των δυνητικά υπόχρεων αυτοαπογραφής θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για άμεση απογραφή (καταχώριση στο ΓΕΜΗ) των ατομικών επιχειρήσεων και των λοιπών των δυνητικά υπόχρεων απογραφής, αυτή μπορεί να γίνεται μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (των Επιμελητηρίων), όπου πρέπει να υποβάλλουν δικαιολογητικά (όπως ταυτότητα και την έναρξη επιτηδεύματος μαζί με τις τυχόν μεταβολές της) προκειμένου να δημιουργηθεί η Μερίδα τους στο ΓΕΜΗ.

Οπότε registration και electronic self-registration;
 
Top