αλάμ ταρλάμ

altan

Member
Sorry, not a query,just to record.
A corrupted form of "alan talan".(dishevel, messy)
Alan: αλάνι.
Talan:λεηλασία; synonym of "yağma - γιάγουμα".
 

daeman

Administrator
Staff member
... synonym of "yağma - γιάγουμα".

We got that somewhere else, as you may already know, in διαγουμίζω: (λογοτ.) λεηλατώ, αρπάζω: Οι κατακτητές διαγούμισαν πόλεις και χωριά.
[μσν. διαγουμίζω < μσν. διαγουμ(άς) `διαγουμιστής΄ -ίζω < τουρκ. yağma -ς `λάφυρα, διαρπαγή΄ (από τα περσ.) με παρετυμ. δια- και ανάπτ. από επίδρ. του υπερ. [γ] και του χειλ. [m] ]

Thanks for "alan talan," Altan! :-) And for the consonance.
 
Top