αίσθηση του μέτρου = sense of proportion, sense of perspective, sense of moderation, sense of measure

nickel

Administrator
Staff member
Και τα τρία μού αρέσουν, αλλά το τρίτο μπορεί να είναι πιο σαφές, καθώς τα πρώτα δύο χρησιμοποιούνται και με την κυριολεκτική σημασία, όπως τις αντιλαμβανόμαστε στις καλές τέχνες.

Με τη μεταφορική (από ODE):

sense of proportion
the ability to judge the relative importance or seriousness of things: just talking about it will help you to keep a sense of proportion.

perspective
true understanding of the relative importance of things; a sense of proportion: we must keep a sense of perspective about what he’s done.


Από διαδίκτυο:

People like this have no sense of self-control, no sense of moderation. In fact, they exercise no sense in many of life's decisions.

In [Gogol's] life, as in his work, he had no sense of moderation or limitation; herein lay all his originality, all his power, and all his weakness.
 

cougr

¥
Ας μη ξεχνάμε και το sense of measure:

Common sense refers to a sense of measure, a sense of moderation.

High principles have only to be accompanied by patience, consideration, a sense of measure and understanding for others.

The reasonable person has a sense of measure in everything: behaviour, dress, eating, taste, and so on. Loss of the sense of measure, of proportion, is a bad ...
 
Top