Βαθμοί γαλλικής αστυνομίας

Alexandra

Super Moderator
Staff member
Συγκεκριμένα μ' ενδιαφέρει ο capitaine και ο lieutenant. Bλέπουμε παρακάτω τι λέει η Wiki. Μέχρι στιγμής έχω υποθέσει ότι είναι αστυνόμος και υπαστυνόμος, αλλά είναι αλήθεια; Κι αν ο capitaine είναι αστυνόμος, τι είναι ο commandant;


 • The Corps de commandement (Command Corps) corresponds approximately to the lower commissioned ranks of a military force, or to grades of inspector in a British-style civil police force. These ranks were previously known as inspecteurs if detectives or officiers de la paix if uniformed, although CRS officers always used the current ranks. • Lieutenant student
  [*]

  Lieutenant intern
  [*]

  Lieutenant (formerly Officier de la paix or Inspecteur)  [*]

  Capitaine (formerly Officer de la paix principal or Inspecteur principal)  [*]

  Commandant (formerly Commandant or Inspecteur divisionnaire)
 
Αστυνόμος και υπαστυνόμος θα πεις. Μην ξεχνάς ότι κι εμείς έχουμε Αστυνόμο Α και Β και Υπαστυνόμο Α και Β.
 

daeman

Administrator
Staff member
... Μέχρι στιγμής έχω υποθέσει ότι είναι αστυνόμος και υπαστυνόμος, αλλά είναι αλήθεια;
Gendarme Ludovic Cruchot dit:

Une poule sur un mur
Qui picore du pain dur
Picoti, picota
Lève la queue et puis s'en va! :-)

 

daeman

Administrator
Staff member
... Κι αν ο capitaine είναι αστυνόμος, τι είναι ο commandant;

France:
Commandant (shortened from capitaine-commandant, i.e. a "captain commanding" (a battalion)), is an officer-grade rank of the Military of France, specifically the French Army and the French Air Force, which is equivalent to major.

The commandant is also styled chef de bataillon ("battalion head") in the infantry
, chef d'escadrons ("squadrons head") in the armoured cavalry and chef d'escadron ("squadron head" - note the singular "squadron") in the artillery and the Gendarmerie.


Ranks of the Hellenic Police Force
: Police Major = Αστυνόμος Α΄

Αστυνόμος και υπαστυνόμος θα πεις. Μην ξεχνάς ότι κι εμείς έχουμε Αστυνόμο Α και Β και Υπαστυνόμο Α και Β.
 

SBE

¥
Δηλαδή με το νέο γαλλικό σύστημα τέρμα ο επιθεωρητής Κλουζώ...
 
Και με τον commissaire, τι κάνουμε; Βλέπω εδώ ότι είναι αντίστοιχος του chief superintendent, που εδώ φαίνεται να είναι αντίστοιχος του αστυνόμου Α'. Επομένως να τον πω "αστυνόμε";
 
Top