όπλα

  1. psifio

    Short round

    Καλησπέρα! Defective cartridge in which the bullet has been seated too deeply. A projectile which fails to travel the expected distance or range. Προτιμώ μια καθημερινή απόδοση, γιατί χρησιμοποιείται ως παρατσούκλι για κάποιον που θα τον αφήσουν στα μισά του ταξιδιού και άρα "won't travel the...
  2. Costas

    NRA-ιστάν

    LOUISVILLE, Ky. — Ken Pagano, the pastor of the New Bethel Church here, (...) is inviting his congregation of 150 and others to wear or carry their firearms into the sanctuary to “celebrate our rights as Americans!” (...) “God and guns were part of the foundation of this country,” Mr. Pagano...
Top