νομοθεσία

  1. Zazula

    Νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο ο χιμπατζής;

    Στην είδηση για τους Ηρακλή και Λέοντα, τους δύο χιμπατζήδες του Στόνι Μπρουκ, βλέπω παντού να αναφέρεται πως εξετάζεται απ' το δικαστήριο αν είναι «legal persons». Είμαστε σίγουροι ότι εδώ μιλάμε για τη συνήθη απόδοση αυτού του όρου, δηλαδή τις διάφορες μορφές οντοτήτων που εμείς αποκαλούμε...
  2. Ambrose

    κοινωνικός έλεγχος

    "Ο κοινωνικός έλεγχος με τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών, η άρτια εκτέλεση των έργων και η προστασία του περιβάλλοντος. Ως κοινωνικός έλεγχος νοείται η θεσμοθετημένη συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες των εκπροσώπων των φορέων, των ΟΤΑ και άλλων κοινωνικών φορέων." Καμιά...
Top