metafrasi banner

mack daddy, mcdaddy = νταβατζής | καζανόβας, δον Ζουάν, γυναικάς, καρδιοκατακτητής, μέγας γκόμενος

nickel

Administrator
Staff member
Στους νεολογισμούς των λεξικών της αργκό ανήκει το mack daddy (που θα το δούμε να γράφεται και mac daddy, macdaddy, mcdaddy) από το mack, αργκό λέξη για τον νταβατζή, με γενικότερη πλέον σημασία: καζανόβας, δον Ζουάν, γυναικάς, καρδιοκατακτητής, μέγας γκόμενος.

Το πρώτο επεισόδιο του Big Bang Theory τελειώνει με τον Σέλντον να λέει στον Λέναρντ, αφού κάνει μια γρήγορη αποτίμηση της νερντίλας της παρέας στο αυτοκίνητο:
I don't know your odds in the world as a whole, but as far as the population of this car goes, you're a veritable mack daddy.

Δεν ξέρω πώς μεταφράστηκε στο ελληνικό κανάλι.

mack daddy
1 slang : a conspicuously successful pimp
2 slang : a slick womanizer
3 slang : one that is the best
Origin of MACK DADDY
argot mac, mack pimp, probably short for obsolete argot mackerel, from Middle English makerel, from Anglo-French makerelle procuress, ultimately from Middle Dutch mākelaer broker
First Known Use: 1989

http://www.merriam-webster.com/dictionary/mack daddy

Για μια διαφορετική εκδοχή ως προς την ιστορία της λέξης:
http://www.word-detective.com/011107A.html#mackdaddy
 

nickel

Administrator
Staff member
Άσχετο με την έκφραση: Σου αρέσει η σειρά;
Την παρακολουθούν στην τηλεόραση οι κυρίες του σπιτιού. Είπα λοιπόν να δω κι εγώ μερικά επεισόδια — και άρχισα με το πρώτο. Εσείς τι έχετε να πείτε;

(Έχουμε και σχετικό νήμα, έτσι;)


-

Έχουμε αρχίσει να μπλέκουμε τα μπούτια μας εδώ μέσα. Για άλλον είχα αφήσει τα βίντεα. :)
 

bernardina

Moderator
Ωραία λέξη η νερντίλα. Να καταγραφεί στους νεολογισμούς, πλιζ! :p
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
Έχουμε αρχίσει να μπλέκουμε τα μπούτια μας εδώ μέσα. Για άλλον είχα αφήσει τα βίντεα. :)
Τα ανέλαβε το τμήμα γερμανικών επανορθώσεων...
 
Κάπου στα 90'ς είχαν σκάσει μύτη κι οι Kriss Kross. Χιπ χοπ γκρουπάκι, one-hit-wonder φάση ( ''Jump'' το εν λόγω χιτ), που αποτελούσαν δυο πιτσιρικάδες, με τα χαρακτηριστικά nicks, Daddy Mac και Mac Daddy. Έτσι για το γενικότερο trivia :D
 

Zazula

Administrator
Staff member
mack daddy
[...]
First Known Use: 1989

http://www.merriam-webster.com/dictionary/mack daddy
Απίστευτα λάθος το στοιχείο τού M/W περί πρώτης εμφάνισης (εκτός πια κι αν για σώμα κειμένων χρησιμοποιεί αποκλειστικά το Κήρυγμα Εβδομάδος).
.
Αντιγράφω από το Cassell's Dictionary of Slang:
mack daddy / McDaddy n. (US Black) 1 [1950s+] a successful pimp or criminal. 2 [1950s+] an important, influential Black man, a power in the community (cf. BIG DADDY). 3 [1990s] a handsome, virile man. 4 [1990s] a very successful or skillful man. [MACK n.[SUP]1[/SUP] + DADDY n. (7); thus ‘The Great MacDaddy’, protagonist of an African-American rhyme of 1950s]
.
Για το ετυμολογικό τού mack, βρίσκουμε πάλι στο Cassell's Dictionary of Slang:
mack n.[SUP]1[/SUP] 1 [late 19C+] (US Underworld) a pimp. 2 [1960s+] (US Black) a person who deceives or tries to charm a member of the opposite sex with seductive words (cf. SHOOT ONE'S BEST MACK). 3 [1960s+] a clever, influential person, a smooth operator. [early 15C-mid17C Standard-English mackerel, a pimp, pander or procuress, ultimately from French maquereau, a pimp + ? Dutch makelaar, a broker]
.
Για το δε ολλανδικό makelaar βρίσκουμε στο Nederlands Etymologisch Woordenboek των Jan De Vries, F. De Tollenaere:
makelaar znw. m., mnl. mākelâre, mākelêre 'tussenpersoon, makelaar, bemiddelaar, afzetter, koppelaar', Teuth. mēkeler = ondercoeper, mnd. mēkeler, mākeler 'tussenpersoon, makelaar' ( > nhd. mākler, de. mœgler, nzw. mäklare). Het woord schijnt een afl. van het ww. makelen te zijn, maar dit komt in het nnl. nnd. eerst aanmerkelijk later voor. — > fra. maquereau (sedert de 13de eeuw) 'tussenpersoon' (Valkhoff 186).
Het woord bet. ook 'stuk hout in de top van een kap, als verenigingspunt van nok en spruiten', ook in andere betekenissen, mnl. mākelâre, mnd. mēkeler, zal als verbindingsstuk het overdrachtelijk gebruikte makelaar zijn. — Het fra. maquereau evenals ital. macratello 'spion', moet door metathesis uit makelaar verklaard worden. Maar er is ook een fra. maquereau 'makreel', beantwoordend aan mnl. makreel, waarnaast het vr. makerele 'koppelaarster' betekent. Volgens het volksgeloof zou de makreel de mannetjes en de wijfjes van de haring samenbrengcn en dus werkelijk als koppelaar optreden. Is dit volksgeloof oud, dan zou dus de bet. 'koppelaar' secundair zijn en dan zou makelaar een metathesis zijn uit makereel, wellicht onder invloed van maken en het suffix -laar. — Zie verder: makreel.
.
makreel znw. m., mnl. makereel, macreel m., mnd. mackerele ( > laat-mhd. makrel, nhd. makrele) < ofra. maquerel vgl. mlat. macarellus. Daar mnl. makerēle 'koppelaarster' betekent, wil men wel het woord uit nnl. makelaar afleiden, omdat volgens het volksgeloof de makreel de mannetjes en de wijfjes van de haring bij een zou brengen (zie : makelaar). Dit is echter niet waarschijnlijk, daar fra. maquereau 'makreel' reeds in de 12de eeuw bekend was (in 1163 macarellus) in Vlaanderen (Valkhoff 187) en dus nnl. makreel uit het fra. zal zijn overgenomen. De herkomst van de visnaam is niet bekend. Naast fra. maquereau staan norm. karó en in Poitou karél. Verband met oiers magar 'kuit' (vgl. me. glosse van 15de eeuw megarus makerel) stuit ai op de k en ook afieiding van lat. macula 'vlek' is onwaarschijnlijk. — Uit het nl. > russ. makrel' (sedert 1717, vgl. R. v. d. Meulen Ts. 28, 1909, 207).
.
Καθότι αγνοώ την ολλανδική γλώσσα, οι προσπάθειές μου προς κατανόηση των παραπάνω εξαντλήθηκαν με την καταφυγή μου στην γκουγκλομετάφραση. Ωστόσο, όταν έχεις μπροστά σου ένα μεγαλοπρεπέστατο makelaar, το οποίο μάλιστα σημαίνει "μεσίτης" κι έχει μακρά σημασιακή σχέση με έννοιες του εμπορίου, δεν μπορείς να μην καταθέσεις και το τόσο κοντινό ελληνικό:
[ΛΚΝ] μακελάρης < μσν. μακελλάρης < μακελλάριος (αποφυγή της χασμ.) < λατ. macell(arius) "χασάπης" -άριος (δες -άρης) (ορθογρ. απλοπ.)
[ΛΝΕΓ 2012] μακελλάρης Αντιδάνειο, μεσν. < μτγν. μακελλάριος < λατ. macellarius < macellum "κρεοπωλείο" < αρχ. μάκελλον "σφαγείο, κρεοπωλείο"
[ΕΛΝΕΓ 2009] μακελλάρης "χασάπης" μεσν. < ελνστ. μακελλάριος < λατ. macellarius "κρεοπώλης, χασάπης" < macellum "αγορά" < ελνστ. μάκελλον / μάκελλος "φράχτης"
.
[ΛΚΝ] μακελεύω < μσν. μακελλεύω (στη νέα σημ. κατά το μακελλάρης) < ελνστ. μακελλεύω "κρατάω στάβλο" (ορθογρ. απλοπ.)
[ΛΝΕΓ 2012] μακελλεύω μεσν. < αρχ. μάκελλον "σφαγείο, κρεοπωλείο — φράχτης", πιθ. < εβρ.
miklā "φράχτης, μάντρα" ή, κατ' άλλη άποψη, από σημιτ. ρίζα mkr "εμπορεύομαι".
[ΕΛΝΕΓ 2009] μακελλεύω "κατασφάζω" όψιμο ελνστ. < ελνστ. μάκελλον / μάκελλος "φράχτης" (με παραγωγ. τέρμα -εύω), σημιτ. δάνειο, πβ. εβρ. mikl
ā "φράχτης, μάντρα", ή από σημιτ. ρίζα mkr "εμπορεύομαι". Η σημασία "σφάζω" οφείλεται σε επίδρ. τού ελνστ. μακελλάριος "σφαγέας" (βλ.λ.). Ορισμένοι θεωρούν ότι η σημασία αυτή αναπτύχθηκε πρώτα στο ελληνογενές λατ. macellarius, το οποίο θα δήλωνε αρχικώς αυτόν που συναλλάσσεται στην (περιφραγμένη) αγορά και ειδικεύθηκε στη δήλωση του εμπόρου κρεάτων. Αξιοσημείωτη είναι η φωνητική σύμπτωση με το αρχ. μακέλ(λ)η "τσάπα, αξίνα".
.
[Beekes] μάκελλον [n.] 'fence' [...] Borrowed from Greek was Lat. macellum 'market, etc.', whence macellārius > μακελλάριος 'butcher' (gl. laniator), -ιον [n.] 'food market'. [...] The primary meaning of μάκελλον is 'lattice, fence', and thence 'meat market', etc. The fence may have consisted of pointed objects, which would support relationship with μακέλη 'mattock'. If this is correct, the word must be Pre-Greek.
.
Να λοιπόν που η αγορά (macellum) μαζεύει νταβατζήδες, εμπόρους σαρκός —μόνο που στο mack / McDaddy είναι λευκής ενώ στο macellarius είναι ερυθρής— που 'χουν μαντρωμένες (μάκελλον) τις γυναίκες για να τις εκμεταλλεύονται... οπότε απόλυτα αναμενόμενο και το να μιλάμε για «αγοραίο» έρωτα.

ΥΓ Στο επόμενο επεισόδιο: Πώς αυτό «που σέρνει καράβι» προκαλεί μακελειό στο καρνάγιο. (Μέχρι τότε, διαβάστε για την άλλη μακελλέξη εδώ: http://sarantakos.wordpress.com/2010/07/21/karnagio/.) :)
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
Ωστόσο, όταν έχεις μπροστά σου ένα μεγαλοπρεπέστατο makelaar, το οποίο μάλιστα σημαίνει "μεσίτης" κι έχει μακρά σημασιακή σχέση με έννοιες του εμπορίου, [...]
Ισχύει και στα γερμανικά, μεσίτης = Makler.
 

nickel

Administrator
Staff member
Για το «1989» τού διαδικτυακού Webster δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω ποια σώματα αξιοποιούν (ίσως τα γκουγκλοβιβλία... :) ). Κακώς δεν το σχολίασα, αφού είχα δει την εγγραφή στο Cassell.

Να επισημανθεί η διαφορά στην ορθογραφία ανάμεσα σε ΛΚΝ (μακελειό κ.λπ.) και ΛΝΕΓ (μακελλειό κ.λπ.) και τις πολλές ορθογραφικές διαφορές που προκύπτουν στις λέξεις ελληνιστικής προέλευσης.

Να πούμε πόσο ταιριαστός είναι ο μακελάρης για τον Mack the Knife λοιπόν. :)

Και γεια στα χέρια σου, Ζαζ.
 
Top