discursive = λογο-θετικός, λογοθετικός

Αντίθετα, μεταθέτει την εστίαση της προβληματικής θέτοντας το ερώτημα κάτω από ποιες ιστορικές, κοινωνικές, θεσμικές και λογο-θετικές συνθήκες κάποιες βιολογικές διαφορές εκλαμβάνονται ως κοινώς αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά της έμφυλης ταυτότητας.

ΤΙΑ
 
Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για μετάφραση του discursive. Αν βρω περισσότερα θα επανέλθω.
 
Σίγουρα ενδιαφέρει, γιατί μάλλον ο όρος αναφέρεται στο positive discursive.
 
λογοθετικός = discursive και εδώ:

Οι ειδικότερες θεματικές περιοχές που εξετάζονται αφορούν στη «λογοθετική στροφή» (discursive turn) που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στο σχετικό πεδίο έρευνας ...

και εδώ:

...αν και ο ίδιος ο Ουάιτ φαίνεται να προτιμά τον όρο «λογοθετική στροφή» (discursive turn), υπογραμμίζοντας, έτσι, τη σημασία που έχουν στο έργο του οι πρακτικές, ηθικές, ιδεολογικές και πολιτικές διαστάσεις των λογοθετικών πρακτικών.
 

Teo

Member
Αν η απόδοση του "discursive" είναι "λογοθετικός -ή", πώς θα αποδόσουμε το ουσιαστικό "discourse"? Η προφανής λύση είναι "λόγος", αλλά αυτό δημιουργεί παρανοήσεις.
 

daeman

Moderator
Staff member
...πώς θα αποδόσουμε το ουσιαστικό "discourse"? Η προφανής λύση είναι "λόγος", αλλά αυτό δημιουργεί παρανοήσεις.

Από γλωσσάρι όρων μεταφρασεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (που κάποτε ήταν προσβάσιμο στο διαδίκτυο, αλλά δυστυχώς η ιστοδιεύθυνσή του δεν ισχύει πλέον):

«discourse = λόγος
discourse analysis = ανάλυση λόγου
bureaucratese discourse = γραφειοκρατικός λόγος
homosexual discourse = θηλυπρεπής ομιλία
racist discourse = ρατσιστικός λόγος
discourse community = γλωσσική κοινότητα, κοινότητα λόγου
discourse marker = κειμενικός δείκτης
discourse-oriented approaches = προσανατολισμένες στο λόγο προσεγγίσεις
discourse semantics = σημασιολογία του λόγου
discourse type = είδος μεταφρασμένου λόγου
discourse worlds = γλωσσικό σύμπαν
heterogeneous discourse = ετερογενής λόγος
sociolinguistic/semiotic implication of discourse = κοινωνιογλωσσολογική/σημειολογική επενέργεια του λόγου
»


Από την προσωπική ιστοσελίδα του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου:

«discourse = λόγος
discourse attachement = προσάρτημα λόγου
discourse in common sense entailment = λόγος στη συνεπαγωγή κοινής λογικής
discourse representation theory = θεωρία αναπαράστασης του λόγου
metadiscourse = μεταλόγος
segmented discourse representation theory = θεωρία αναπαράστασης του κατατμημένου λόγου
tenor (of discourse) = συνομιλιακός ρόλος
universe of discourse = σύμπαν του λόγου, κόσμος του λόγου
discourse-representation structure = δομή αναπαράστασης του λόγου
discourse deixis = δείξη λόγου
field of discourse = πεδίο λόγου
»


Από το Λεξικό γλωσσολογικών όρων στην Πύλη: συνεχής λόγος [discourse]


...
metadiscourse = μετα-λόγος
...
scientific discourses = επιστημονικοί λόγοι
...
universe of Discourse Political Representations = σύμπαν του λόγου πολιτικών αντιπροσωπεύσεων
...
Βλ. επίσης: http://www.scribd.com/doc/78153028/Sociology
 
Η δεύτερη και τελευταία παρατήρηση αφορά τη μετάφραση του όρου discursive. Προέρχεται από τη λέξη discourse ─λόγος στα ελληνικά─ και αρχικά μεταφράστηκε ως ρηματικός. Όπως επισημαίνεται στην αντίστοιχη ενότητα της παρούσας εργασίας, «με τον όρο ρηματικό εννοούμε ότι όλα τα αντικείμενα είναι αντικείμενα λόγου∙ αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι όλα ανάγονται στη γλώσσα, αλλά ότι η νοηματοδότηση ενός γεγονότος γίνεται εντός του πλαισίου ενός συστήματος κανόνων και συγχρόνως σημαντικών διαφορών, το οποίο είναι κοινωνικά κατασκευασμένο». Ωστόσο, η συγκεκριμένη μετάφραση του όρου παραπέμπει στην ομιλία και το λεκτικό ενώ το νόημα του discourse συμπεριλαμβάνει τόσο το γλωσσικό όσο και το μη γλωσσικό πεδίο, αγκαλιάζοντας έτσι όλες τις κοινωνικές πρακτικές και σχέσεις. Στη βάση αυτή, το discursive έχει μεταφραστεί και ως λογοθετικό, σε μια προσπάθεια να αποδοθεί πληρέστερα το νόημα που εμπερικλείει η έννοια του λόγου. Στην παρούσα εργασία διατηρώ τη μετάφραση που έχει χρησιμοποιηθεί στο εκάστοτε κείμενο, από το οποίο αντλώ ή παραθέτω, ενώ όπου αναφέρω τα δικά μου σχόλια και απόψεις χρησιμοποιώ τον όρο λογοθετικό.

«Η κοινωνικοπολιτική στροφή στη Διδακτική των Μαθηματικών»
Μιχελάκου Σταυρούλα

http://me.math.uoa.gr/dipl/dipl_michelakou.pdf
 

nickel

Administrator
Staff member
Καλημέρα. Καμιά φορά διασώζω πράγματα στον σέρβερ της Λεξιλογίας επειδή έχω διαβεβαιώσεις ότι δεν θα εξαφανιστούν. Λυπάμαι που δεν μπορούμε να διασώσουμε και βιντεάκια, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι γεμάτο το φόρουμ με ορφανούς συνδέσμους.
 

Attachments

  • Η κοινωνικοπολιτική στροφή στη Διδακτική των Μαθημα.pdf
    1.7 MB · Views: 65
Και πώς θα μεταφράζαμε το "discourses" εδώ; "Λόγων";

The racialization of discourses, a phenomenon that has spread rapidly to other Western countries from the United States, is increasingly metastasizing into science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

(από εδώ.)
 

nickel

Administrator
Staff member
Καλημέρα

Θα ταίριαζε να πούμε «η φυλετικοποίηση μορφών/ειδών του λόγου» σε μια πιο «εκλαϊκευμένη» διατύπωση;
 
Εσείς πώς θα μεταφράζατε τη φράση "discursive frameworks" εδώ;

The Persian Empire presented the Greeks with a series of problems of how to fit it within their discursive frameworks.
 

nickel

Administrator
Staff member
εντός των λογοθετικών πλαισίων τους - μέσα στα λογοθετικά τους πλαίσια

Καλημέρα!
 
Top