ω του θαύματος!

nickel

Administrator
Staff member
ω του θαύματος!
miraculously (enough)
much to one’s surprise


Βλέπω ότι η έκφραση συνηθίζεται σε πατερικά κείμενα.

Διαφορετική είναι η έκφραση ως εκ θαύματος.

by some miracle
as if by a miracle
as if by some miracle


Από κοντά:
ως δια μαγείας = as if by magic

Αστεία μού φαίνεται η έκφραση ως εκ του θαύματος, με σχεδόν 300 γκουγκλιές!

Μα ποιου θαύματος; Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θαύμα εδώ; Μπα, νομίζω ότι απλώς κάποιοι έχουν επηρεαστεί από την πρώτη έκφραση (ω του θαύματος!) και προσθέτουν στη δεύτερη ένα αχρείαστο άρθρο.
 
Top