συστοιχία μπαταριών

Θεωρείτε σωστό τον όρο «συστοιχία μπαταριών», δεδομένου ότι η λέξη «μπαταρία» σημαίνει «ηλεκτρική συστοιχία»; Νομίζω ότι το «ηλεκτρική συστοιχία» παλιότερα λεγόταν πολύ (και ίσως λέγεται ακόμα στον Ελληνικό Στρατό, το οχυρό της καθαρεύουσας).
 

daeman

Administrator
Staff member
... Νομίζω ότι το «ηλεκτρική συστοιχία» παλιότερα λεγόταν πολύ (και ίσως λέγεται ακόμα στον Ελληνικό Στρατό, το οχυρό της καθαρεύουσας).

Εκτός από συσσωρευτές, (ηλεκτρικές) στήλες λέγανε παλιά τις μπαταρίες (Hλεκτρική στήλη, ηλεκτρικά στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά, που μετατρέπουν τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική· μπαταρία), οπότε τότε θα λέγαμε αυτό που γράφει και το ΛΚΝ στην ετυμολογία της μπαταρίας: συστοιχία ηλεκτρικών στηλών.

Κι όχι μόνο επίσημα, γιατί θυμάμαι τον παππού μου να μου λέει «Δεν ανάβει ο φακός, θα σώθηκε η στήλη του» για κείνους τους παλιούς πλακέ στρατιωτικούς φακούς με τις αντίστοιχες μπαταρίες, και να με στέλνει ν' αγοράσω στήλες.

Και όχι μόνο πολύ παλιά, αλλά και πρόσφατα, σε ευρωπαϊκή οδηγία του 2006 (και σε ΦΕΚ του 2010):

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «ηλεκτρική στήλη» ή «συσσωρευτής»: κάθε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται από άμεση μετατροπή χημικής ενέργειας, αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα πρωτογενή στοιχεία μπαταρίας (μη επαναφορτιζόμενα) ή αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα δευτερογενή στοιχεία μπαταρίας (επαναφορτιζόμενα)·

2. «συστοιχία»: κάθε σύνολο ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών συνδεδεμένων μεταξύ τους ή/και εγκλεισμένων σε εξωτερικό κέλυφος ώστε να αποτελούν ολοκληρωμένη μονάδα, που δεν προορίζεται να ανοιχθεί ή να διαχωρισθεί από τον τελικό χρήστη·

3. «φορητή ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής»: κάθε ηλεκτρική στήλη, στοιχεία-κουμπιά, συστοιχία ή συσσωρευτής:
α) που είναι σφραγισμένη, και β) χειρομεταφερόμενη, και γ) δεν είναι ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιομηχανίας ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής αυτοκινήτων·

4. «στοιχεία-κουμπιά»: κάθε μικρή στρογγυλή φορητή ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής, με διάμετρο μεγαλύτερη από το ύψος τους, που χρησιμοποιείται για ειδικούς σκοπούς, όπως σε βοηθήματα ακοής, ρολόγια χεριού, μικρό φορητό εξοπλισμό και εφεδρική ισχύ·

5. «ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής αυτοκινήτων»: κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση, το φωτισμό ή το σύστημα ανάφλεξης αυτοκινήτου·

6. «ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιομηχανίας»: κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που έχει σχεδιασθεί για αποκλειστικά βιομηχανικές ή επαγγελματικές χρήσεις ή που χρησιμοποιείται για ηλεκτρικά οχήματα κάθε είδους·Σήμερα όμως η μπαταρία δεν παραπέμπει στην μπατερία (ούτε καν στην μπαταριά), οπότε συντάσσομαι κι εγώ με τον Δόκτορα.


Με την ευκαιρία, μια κι έγραψα την μπατερία:

Οι επικεφαλής της κάθε σχολής επιλέγουν ένα θέμα, που δηλώνεται με το άρμα και τα κοστούμια των συμμετεχόντων, τραγουδιέται από σολίστες και τη χορωδία της σχολής με τη συνοδεία μιας «μπατερία» (bateria: ομάδα που αποτελείται από 150- 200 εκτελεστές κρουστών που παίζουν τη ρυθμική βάση του συνόλου).

που δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μένει άκλιτη όπως στο αποπάνω απόσπασμα από σχολικό βιβλίο.

Κατά τα άλλα, το βιολί μου τα κρουστά μου εγώ, Bateria de Escola de Samba:


bateria = η μπατερία, της μπατερίας, οι μπατερίες, των μπατεριών. Των βραζιλιάνικων σαμπών. :-)

Τα μουσικά όργανα μιας μπατερίας
 
Top