συνοχή (φυσ., χημ.) = cohesion (phys., chem.)

Zazula

Administrator
Staff member
Συνοχή στη Φυσική είναι μία από τις ιδιότητες της ύλης. H δύναμη συνοχής είναι μια ελκτική δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ των μορίων ίδιας ουσίας.

Cohesion (n. lat. cohaerere "stick or stay together") or cohesive attraction or cohesive force is a physical property of a substance, caused by the intermolecular attraction between like-molecules within a body or substance that acts to unite them.
 
Top