"προσομοιάζει τον" ή "προσομοιάζει με τον"

Teo

Member
Ο γκούγκλης δίνει 3000 για την πρώτη μορφή και 70.000 για τη δεύτερη.
Εγώ σαφώς προτιμώ την πρώτη μορφή. Θεωρώ ότι η δεύτερη καθιερώθηκε κατ' αντιστοιχία με το "μοιάζει με τον".
Ο Τριανταφυλλίδης δείχνει να στηρίζει την άποψή μου:
"προσομοιάζω [prosomiázo] -ομαι Ρ2.1 : είμαι παρόμοιος με κπ. ή με κτ."

Τι λέτε;
 

daeman

Moderator
Staff member
ΜΗΛΝΕΓ (Πατάκη)

προσμοιάζω_2021-07-06_181827_lexicon-neohel.patakis.gr.png
 

nickel

Administrator
Staff member
Το Χρηστικό έχει ένα μόνο παράδειγμα: Κατάσταση που προσομοιάζει με εκείνη του παρελθόντος.

Δηλαδή, στηρίζει την ομοιότητα με το μοιάζει.


Το ΜΗΛΝΕΓ κάνει καλή δουλειά πάνω στη χρήση: όλα παίζουν εκτός από αιτιατική. (Το 2 είναι άλλη σημασία, συνώνυμη με το παρομοιάζω.)

Το ρήμα προέρχεται από το αρχαίο επίθετο προσόμοιος, που ακολουθούνταν από δοτική. Μία φορά εμφανίζεται και ρήμα προσομοιάζω, κι αυτό με δοτική:
Μετὰ δὲ τὴν τῶν περιστερῶν ἐστιν ἡ ἀνθρωπεία, προσομοιάζουσά πως ταύτῃ, καὶ ἰδικῶς ἐστι πασῶν τῶν βοτανῶν φθαρτική.

Υπάρχει συνέπεια λοιπόν όταν, στη θέση εκείνης της δοτικής, βάζουμε σήμερα σε + αντικείμενο ή γενική πτώση (προσομοιάζει της μητέρας της).
 
Top