μεταξύ σοβαρού και αστείου, μεταξύ αστείου και σοβαρού, μισοαστεία μισοσοβαρά = half-jokingly, half-seriously

nickel

Administrator
Staff member
Έχουν διαφορά τα ελληνικά; Δεν νομίζω. Απλώς το πρώτο, το «μεταξύ σοβαρού και αστείου» φαίνεται να έχει περισσότερα ευρήματα από το «μεταξύ αστείου και σοβαρού».

Έχουν διαφορά τα αγγλικά;
half-jokingly: in a seemingly jokey manner, but with some serious intent
Το half-seriously, που δεν έχει περάσει στα λεξικά, δεν θα έπρεπε να είναι ακριβώς το αποπάνω και το half-jokingly το αντίστροφο;

Δηλαδή: half-jokingly όταν φαινομενικά αυτό που λέμε είναι σοβαρό αλλά ψιλοαστειευόμαστε. Half-seriously όταν λέμε κάτι αστειευόμενοι, αλλά έχει και δόση αλήθειας και σοβαρότητας.

Παράδειγμα:
Someone half-.......... suggested that people over seventy should be forced to drink the hemlock.
Τι θα βάζατε;

Θα χρησιμοποιούσατε το tongue in cheek για τις ελληνικές εκφράσεις (και αντιστρόφως);
 
Εγω θα έβαζα το tongue in cheek (που επιτρέπει και διαβαθμίσεις, λχ. with tongue firmly planted in cheek.
 
Top