κριπάρι (το)

Ναι, φίλε μου, δώσ’ μου ανάσα, μόνο όσο να πάω τ’ άλογο στ’ αχούρι να το περιποιηθώ, να ζώσω το κριπάρι μου και θα γυρίσω…

Το χάνι της Ανκούτσας, Μιχαήλ Σαντοβεάνου
Μετάφραση Κωνσταντίνος Βερεκέτης, εκδόσεις Θουκυδίδης, Αθήνα 1989

Έψαξα σε Μπαμπινιώτη, Τριανταφυλλίδη, Δημητράκο, Πάπυρο και στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Τίποτα. Στο νέτι βρήκα μόνο μια αναφορά εδώ, στην αρχή χάρηκα - βλάχικα, λογικό μου φάνηκε - αλλά εκεί που είναι η λέξη μοιάζει μάλλον άσχετη με το δικό μου απόσπασμα και συμπέρασμα δεν βγάζω.
 
Top