επί ξυρού ακμής = on a razor's edge / on a razor edge

nickel

Administrator
Staff member
Από το πρωί σήμερα βλέπω τίτλο στο in.gr: «Επί ξυρού ακμής η είσπραξη της δόσης του Μαρτίου».
Πρώτα απ’ όλα, βεβαιώθηκα ότι η ορθογραφία είναι σωστή (πρέπει να πω μέσα μου: είναι από το ξυράφι και δεν έχει σχέση με τα ξερά και τους Ξηρούς).
Θα μπορούσε να πει για την κόψη του ξυραφιού, να μην ταλαιπωρούμαι.

Η φράση υπάρχει από τον καιρό της Ιλιάδας (Κ 174):
Τὸν δ' αὖτε προσέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα φίλος κατὰ μοῖραν ἔειπες.
εἰσὶν μέν μοι παῖδες ἀμύμονες, εἰσὶ δὲ λαοὶ
καὶ πολέες, τῶν κέν τις ἐποιχόμενος καλέσειεν·
ἀλλὰ μάλα μεγάλη χρειὼ βεβίηκεν Ἀχαιούς.
νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς
ἢ μάλα λυγρὸς ὄλεθρος Ἀχαιοῖς ἠὲ βιῶναι.
ἀλλ' ἴθι νῦν Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος υἱὸν
ἄνστησον· σὺ γάρ ἐσσι νεώτερος· εἴ μ' ἐλεαίρεις.


Then the horseman, Nestor of Gerenia, answered him: “Nay verily, friend, all this hast thou spoken according to right. Peerless sons have I, and folk there be full many, of whom any one might go and call others. But in good sooth great need hath overmastered the Achaeans, for now to all it standeth on a razor’s edge, either woeful ruin for the Achaeans, or to live. But go now and rouse swift Aias and the son of Phyleus, for thou art younger --if so be thou pitiest me.”
(Από τη μετάφραση του Murray)

Λίγα αγγλικά παραδείγματα από το BBC:

[..] while the country’s financial situation remains on a "razor's edge", the "high level of technical competence" of Mr Monti and his team will undoubtedly help to restore Italy's credibility.
Not only are these the smallest birds in the world, but they have the fastest metabolisms of any animal and live on a razor’s edge between starvation and vigour.
Lord Robertson said that the mission to Kosovo was on a "razor edge" and the failure of some EU countries to mobilise peace keeping troops had produced a "paper army".
Zimbabwe is tottering on a razor edge.
When the balancing act is this important, it's like walking on a razor edge.


Παρότι η μετάφραση της ακμής είναι cutting edge, δεν πρέπει να μπερδεύουμε το on a razor edge με το on the cutting edge. Αντιγράφω από το Collection of Confusable Phrases:

on a razor's edge of something - (also: on a knife-edge of something) on the brink of smth. bad or dangerous: They could laugh themselves sick with the memory of it now, but at the time they had been on a razor's edge of failure or success.
on the cutting edge of something - (also: at the cutting edge of something) involved in the most advanced developments in a particular field: These are jobs on the cutting edge of science and health, in companies that are making the news for creating products that are making us healthier as a nation.


Δεν ξέρω, βέβαια, αν θα έλεγα ότι η δόση είναι επί ξυρού ακμής και οπωσδήποτε στα αγγλικά δεν θα έλεγα ότι είναι on a razor edge ή at a crucial point. Οι συνομιλίες για τη δόση, ναι. Για την ίδια τη δόση θα απέδιδα τον τίτλο ως εξής: March loan instalment hanging by a thread.
 
To on/at the cutting edge δεν το λέμε αιχμής (όχι ακμής); Τεχνολογία αιχμής π.χ.
 

nickel

Administrator
Staff member
They survived by the skin of their teeth. He passed the test by the skin of his teeth. Αυτά τα καταλαβαίνω. Αλλά το να κρέμεται κάποιος "by the skin of his teeth", ε, αυτό μόνο βασανιστήριο μπορεί να είναι.

Μια και μιλάμε για τη δόση, θα μπορούσαμε να πούμε στα ελληνικά (λένε ήδη) ότι η δόση είναι στον αέρα ή, στα αγγλικά, is hanging in the air.

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι η δόση είναι στην κόψη του ξυραφιού / επί ξυρού ακμής.
 

nickel

Administrator
Staff member
To on/at the cutting edge δεν το λέμε αιχμής (όχι ακμής); Τεχνολογία αιχμής π.χ.

Ναι, παρέλειψα να αναφέρω το αντίστροφο για το cutting edge. Απλώς είδα κάπου το at the cutting edge να αποδίδει το επί ξυρού ακμής και απόρησα.
 

bernardina

Moderator
They survived by the skin of their teeth. He passed the test by the skin of his teeth. Αυτά τα καταλαβαίνω. Αλλά το να κρέμεται κάποιος "by the skin of his teeth", ε, αυτό μόνο βασανιστήριο μπορεί να είναι.

Μια και μιλάμε για τη δόση, θα μπορούσαμε να πούμε στα ελληνικά (λένε ήδη) ότι η δόση είναι στον αέρα ή, στα αγγλικά, is hanging in the air.

Ακριβώς, αυτή την αίσθηση του βασανιστηρίου ήθελα να δώσω με την εκκρεμότητα της δόσης. Ίσως ήταν ατυχής η επιλογή του ρήματος. :blush:
 
Top