αντικειμενική έρευνα

Λέμε «έρευνα και ανάπτυξη», και μπορούμε να πούμε «ανάπτυξη και πρόταση μέτρων» (τα οποία αναπτύσσονται και προτείνονται), αλλά νομίζω ότι το «έρευνα μέτρων» είναι λάθος και ότι η λέξη συντάσσεται με για και αιτιατική. Τι είναι καλύτερο εδώ: εξέταση, εξερεύνηση, μελέτη ή κάτι άλλο; (Μαζί με την «ανάπτυξη και πρόταση μέτρων» πάντα.)

Σημειώνω πάντως ότι εν προκειμένω υπάρχει και η μελέτη με την άλλη σημασία της λίγο παρακάτω (αυτή που εκπονείται).
 
Για τα μέτρα γνωρίζω κατάστρωση, επεξεργασία, διαμόρφωση, εκπόνηση, κατάρτιση. Έρευνα δεν γνωρίζω. Αν η "έρευνα" χρησιμοποιείται όπως στην περίπτωση των πετρελαίων, ίσως υπονοεί κάτι σαν αναζήτηση ή εντοπισμό, πράγμα που κάπως πιο εύπεπτα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί προσδιορισμός.
 
Top