Τόμας Χομπς, Λεβιάθαν, 6ο κεφάλαιο

Μήπως υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη μετάφραση του Λεβιάθαν (εκδόσεις Γνώση, απ' ό,τι βλέπω στη βιβλιονέτ).

Στο 6ο κεφάλαιο υπάρχει ένα απόσπασμα για το γέλιο:

"Sudden Glory" , is the passion which maketh those "grimaces" called "laughter"; and is caused either by some sudden act of their own, that pleaseth them; or by the apprehension of some deformed thing in another, by comparison whereof they suddenly applaud themselves. And it is incident most to them, that are conscious of the fewest abilities in themselves; who are forced to keep themselves in their own favour, by observing the imperfections of other men. And therefore much Laughter at the defects of others, is a signe of Pusillanimity. For of great minds, one of the proper workes is, to help and free others from scorn; and compare themselves onely with the most able.
 

nickel

Administrator
Staff member
Νομίζω ότι αυτή είναι η μετάφραση...

Η αιφνίδια υπερηφάνεια είναι το πάθος που εκφράζεται με τους μορφασμούς που αποκαλούνται γέλιο και προκαλείται είτε από κάποια αναπάντεχη πράξη μας, που μας ευχαριστεί, ή από την ξαφνική αυτοεπιδοκιμασία που γεννά η σύγκριση με τα ελαττώματα κάποιου άλλου. Ως επί το πλείστον δε, γελούν όσοι, έχοντας επίγνωση των ελάχιστων ικανοτήτων τους, εξαναγκάζονται, για να διατηρούν την αυτοεκτίμησή τους, να προσέχουν τις ατέλειες των άλλων. Συνεπώς, το πολύ γέλιο με τα ελαττώματα των άλλων είναι σημείο μικροψυχίας. Διότι ένα από τα κύρια καθήκοντα των μεγαλόψυχων ανθρώπων είναι να βοηθούν και να απαλλάσσουν τους άλλους από τον περίγελο, καθώς και να συγκρίνουν τους εαυτούς τους μόνο με τους βέλτιστους.
 
Top