Τι Λωζάννη, τι Κοζάνη

nickel

Administrator
Staff member
Πρώτα, ας ξαναπούμε δυο λέξεις για την ελληνική μεταγραφή της Lausanne:

  • Λωζάννη είναι η παραδοσιακή μεταγραφή, αυτή που υπάρχει στον Δρανδάκη και το ΕΛΝΕΓ. Σαν τις Βρυξέλλες.
  • Λοζάννη είναι η μεταγραφή που πρότεινε ο Τριανταφυλλίδης: κρατούσε τα δύο σύμφωνα, αλλά δεν μετέγραφε το -au- σε -ω-.
  • Λωζάνη είναι η μεταγραφή που θέλει ο Πάπυρος: διατηρεί τα «μακρά» φωνήεντα αλλά όχι τα διπλά σύμφωνα
  • Λοζάνη είναι η ολοκληρωτική απλοποίηση, σε σύμφωνα και φωνήεντα. Έτσι τη γράφει το Μείζον, σε εφαρμογή τού «Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη»!

Για τη σημασία το ΛΝΕΓ γράφει:
τι Λωζάννη, τι Κοζάνη για πράγματα που συγχέονται, ενώ είναι εντελώς διαφορετικά και συνήθως άνισης αξίας: ήθελε να γίνει γιατρός, τελικά δουλεύει θυρωρός στην τράπεζα· τι Λωζάννη, τι Κοζάνη!

Πώς να δείξουμε αυτή την αντίθεση;
poles apart
night and day


Προς το παρόν, προτιμώ το
as alike as chalk and cheese

Συνήθως as different as chalk and cheese, συναντιέται συχνά και στην ειρωνική εκδοχή as alike as chalk and cheese.
Παραδείγματα

Έχω την υποψία ότι υπάρχει και καλύτερο, πιο παιχνιδιάρικο.
 
Top