Σημεία στίξης και πλάγια

unique

New member
Τα εισαγωγικά, οι παρενθέσεις και οι αγκύλες που περικλείουν φράσεις με πλάγια γράμματα σε τίτλους βιβλίων πρέπει να είναι επίσης πλάγια ή όχι; Υπάρχει κάποιος διαχωρισμός σ’ αυτό το θέμα όταν η φράση περιλαμβάνεται σε ένα μεγαλύτερο κείμενο με πλάγιους χαρακτήρες (σε αντιδιαστολή με την περίπτωση που είναι μόνο αυτή σε πλάγια); Ισχύει το ίδιο σε ελληνικά και αγγλικά κείμενα;

Το Chicago Manual of Style (Fifteenth Edition) αναφέρει:

6.3 -- "Punctuation and font: primary system" "All punctuation marks should appear in the same font -- roman or italic -- as the main or surrounding text, except for punctuation that belongs to a title or an exclamation in a different font.
6.6 ... parentheses and brackets should appear in the same font---roman or italic---as the surrounding text, not in that of the material they enclose.
 
Μόνο εμπειρικά μπορώ να απαντήσω ότι ναι, ακολουθώ τον γενικό κανόνα που αναφέρεις. Η τυπογραφική εμφάνιση της στίξης ακολουθεί το κείμενο στο οποίο ανήκει, είτε πρόκειται για το ίδιο το παράθεμα/ παράθεση/ επεξήγηση είτε για το κυρίως ή "περιβάλλον" κείμενο. Συνήθως τα εισαγωγικά, οι παρενθέσεις και οι αγκύλες ανήκουν στο κυρίως κείμενο. Για να πάμε στην οριακή περίπτωση, αν έχουμε κυρίως κείμενο με πλάγια και αναφέρουμε κάτι εντός εισαγωγικών με όρθιους χαρακτήρες, τα εισαγωγικά θα τα έβαζα με πλάγια. Θεωρητικά, αν αναφέρουμε έναν όρο με πλάγια εντός εισαγωγικών που τον συνοδεύουν στο πρωτότυπο (επειδή π.χ. ένας συγγραφέας χρησιμοποίησε τον όρο μόνο εντός εισαγωγικών), τότε θα έπρεπε και τα εισαγωγικά να είναι πλάγια. Τώρα, πόσοι τηρούν αυτές τις διακρίσεις και πόσοι προχωρούν σε ανάλογης λεπτότητας συμπεράσματα είναι άλλου παπά ευαγγέλιο...
 

Earion

Moderator
Staff member
Μπράβο. Πολύ καλά τα λέει το Chicago Manual, και θα ήταν ευχής έργο να ακολουθούμε κι εμείς στα ελληνικά τις λύσεις του.
(Είπε ο κολλημένος με το Chicago Manual...).
 

unique

New member
Ωστόσο, Earion, αλίευσα και το εξής (από άλλο βιβλίο):

According to early typographic practice, brackets are never set in italics, even when the surrounding characters are italic.[4]

4. Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style, §5.3.2.

Επειδή δεν διαθέτω το Chicago manual, μήπως θα μπορούσες να κοιτάξεις κάποια στιγμή αν αναφέρονται εξαιρέσεις στις ακόλουθες ενότητες;

6.5: Parentheses and brackets in relation to surrounding text
6.6: Quotation marks in relation to surrounding text

Με ενδιαφέρουν αποκλειστικά οι τίτλοι βιβλίων.
 

Earion

Moderator
Staff member
Δεν βλέπω στο Chicago Manual να γίνεται ιδιαίτερη συζήτηση για παρενθέσεις και αγκύλες σε τίτλους βιβλίων. Αν θέλεις θα σου επαναλάβω τι συνιστά γενικά για τα σημεία στίξης όταν έχουμε κείμενο με πλάγια, παραθέτω εδώ από τη 14η έκδοση, που έχω στη διάθεσή μου. Όπως παντού στο Chicago Manual, γνώμονας είναι η απλή λογική και η αισθητική:

PUNCTUATION

TYPOGRAPHIC CONSIDERATIONS

5.4 The typographic treatment of punctuation adjacent to a variant font (italic or boldface within roman text, for instance) should e governed by both appearance and meaning. Generally, punctuation marks are printed in the same style or font of type as the word, letter, character or symbol immediately preceding them.

5.5 A question mark or exclamation point that immediately follows an italicized title and that is not part of the title should be set in roman to avoid misreading.

When did she write Together Again?
but
After she wrote What Next?

But that’s not the Pathétique!
but
He reappears in Forward!

5.6 Parentheses and brackets enclosing italic material may be set in italics to avoid such common typefitting problems as overlapping ascenders or descenders or visually uneven spacing within enclosures. When the enclosed material begins and ends in italic but contains roman text in between, italic enclosures may be used. If only one end of the enclosed material is italic, however, the parentheses or brackets should be roman.

(express violations)
(it was unforeseen)
(a)
(see 12b)
[Continued]
[it was substituted for outrageous]
(inappropriate was used for outrageous)

Προτείνω να μεγεθύνεις το κείμενο για να δεις τα πλάγια.
 
Όταν έχουμε τίτλο έργου, που κανονικά τον γράφουμε με πλάγια (π.χ., Η δομή και το είδος των Απομνημονευμάτων), σε έναν υπότιτλο κεφαλαίου που στιλιστικά δίνεται με πλάγια, πώς πρέπει να γραφεί; Με όρθια; Με όρθια συν εισαγωγικά;

π.χ. Η δομή και το είδος των Απομνημονευμάτων ή

Η δομή και το είδος των "Απομνημονευμάτων";
 
έκανα λάθος στη δεύτερη εκδοχή πιο πριν και τώρα δεν μπορώ να διορθώσω. Η δεύτερη εκδοχή είναι:

Η δομή και το είδος των "Απομνημονευμάτων"
 

Earion

Moderator
Staff member
Όρθια είτε με εισαγωγικά είτε χωρίς. Αλλά πάντως όρθια.
 
Όρθια είτε με εισαγωγικά είτε χωρίς. Αλλά πάντως όρθια.
Earion, στην περίπτωση "όρθια με εισαγωγικά", μπορείς να μου εξηγήσεις τη λογική; Γιατί να προστίθενται τα εισαγωγικά στον τίτλο του έργου (με όρθια) όταν πλαγιάζεται για στιλιστικούς λόγους ο υπότιτλος του κεφαλαίου, ενώ, όταν ο υπότιλος του κεφαλαίου δίνεται με όρθια, τότε ο τίτλος του έργου μπαίνει απλώς με πλάγια, χωρίς εισαγωγικά;
 

Earion

Moderator
Staff member
Είπα «με ή χωρίς εισαγωγικά» για να καλύψω και τις δύο περιπτώσεις ανάλογα με τη δική σου προτίμηση. Τις θεωρώ και τις δύο ισοδύναμες.
 
Top