Οργανισμός εσωτερικής λειτουργίας

Palavra

Mod Almighty
Staff member
Καλημέρα σας,
θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα προβληματισμό:


Μόλις τώρα είδα σε μετάφρασή μου το Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας, το οποίο αφορά έναν ΟΤΑ. Ψάχνοντας για καθιερωμένη απόδοση, έπεσα πάνω σε μια σχετική συζήτηση στο ίντερνετ και επειδή έχω τις διαφωνίες μου, τις θέτω υπόψη σας να μου πείτε τη γνώμη σας.

Είναι, κατά τη γνώμη μου, προφανές, το ότι η λέξη Οργανισμός στο συγκεκριμένο συγκείμενο αναφέρεται σε κανονισμό. Το επιβεβαιώνει και το ΛΚΝ:


οργανισμός ο [orγanizmós] O17 : β. το σύνολο των κανόνων που αφορούν τη συγκρότηση και ιδίως τη λειτουργία μιας δημόσιας υπηρεσίας, μιας ιδιωτικής επιχείρησης κτλ.: O ~ της ελληνικής εκκλησίας / του στρατού / ενός υπουργείου / του πανεπιστημίου / των δικαστηρίων. Σύνταξη / αλλαγή / τροποποίηση του οργανισμού. [

Από όλους τους ορισμούς της λέξης organisation που βρήκα στο νέτι, κανένας δε φαίνεται να πλησιάζει τον ελληνικό.

Επομένως, εγώ στη μετάφρασή μου λέω να βάλω Regulation of Internal Operations. Εσείς τι λέτε;
 

nickel

Administrator
Staff member
Εδώ είναι αρμοδιότητα του Ρογήρου, αλλά, απ' όσο θυμάμαι, επειδή παλιότερα συνηθιζόταν περισσότερο, υπήρχε ο «Εσωτερικός Οργανισμός», που έγινε «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» και, λιγότερο συνηθισμένο, «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας». Πολλοί γι' αυτό χρησιμοποιούν το «Internal Operation Regulations» στο .gr, αλλά εδώ σταματώ εγώ.
 

nickel

Administrator
Staff member
Ο Κοραής πώς το δίνει; ;)

κανονισμ|ός [kanonizm'os] ουσ αρσ

  • εταιρείας, οργανισμού, εργοστασίου = rules, regulations <> Ο κανονισμός της εταιρείας προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης. = Company regulations provide for compensation in cases of dismissal.
  • έντυπο που περιλαμβάνει κανονισμούς = rule book, law book <> Το συμβούλιο ακολούθησε πιστά τις διαδικασίες που προβλέπει ο κανονισμός στο σχετικό άρθρο. = The committee strictly followed the procedures laid down in the relevant clause of the rule book.

Μέχρι εκεί φτάνει η χάρη του. Και μη με ρωτάτε. Αν έχει κάτι χρήσιμο, θα το λέω.
 

Zazula

Administrator
Staff member
Μέχρι εκεί φτάνει η χάρη του. Και μη με ρωτάτε. Αν έχει κάτι χρήσιμο, θα το λέω.
Ναι, αλλά εμείς δεν ρωτήσαμε για τον κανονισμό, ρωτήσαμε για τον οργανισμό: :)

οργανισμ|ός [orγanizm'os] ουσ αρσ

της Εκκλησίας, του στρατού, του υπουργείου, του πανεπιστημίου = organization
 

nickel

Administrator
Staff member
Το έχει πιάσει ο Σταυρόπουλος:

οργανισμός 1. organization, (μιας υπηρεσίας) regulations.

Στα νεότερα το βλέπω και στου Φυτράκη και στου Ρίζου.
 

Palavra

Mod Almighty
Staff member
Α, ναι, να πω γιατί σας μπέρδεψα ότι ο ορισμός που βρήκα ήταν *Internal Operation Organization.
 
Καταρχάς, δεν είμαι καθόλου βέβαιος για την ειδοποιό διαφορά όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ οργανισμού και κανονισμού. Για αυτό που συζητάμε, νομίζω ότι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα υπερέχει στατιστικά ο κανονισμός (ίσως γιατί, εκτός των άλλων, υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ οργανισμού και οργανογράμματος, οπότε όλοι πιστεύουν ότι ο κανονισμός ταιριάζει καλύτερα σε κάτι που σκοπεί να ρυθμίσει κάθε πτυχή της δραστηριότητας ενός φορέα· έπειτα όταν ο φορέας έχει και το "οργανισμός" στον τίτλο του δεν ηχεί ωραία το "Οργανισμός/ Οργανισμός Λειτουργίας του Οργανισμού.... Το ξέρω ότι όλα αυτά είναι κατά βάθος μπακάλικα, πλην όμως διαμορφώνουν τελικά τάσεις και πρακτικές).

Στο μεταφραστικό τώρα... Πέρα από την προφανή λύση του "Regulations", νομίζω ότι πολλές φορές το νόημα αποδίδεται θαυμάσια και με το απλούστατο "Statute" ή "Statutes".
 
Πολύ συχνά χρησιμοποιείται επίσης το Βy-law(s). Βλ. και Χρυσοβιτσιώτη (Βylaw: 1. Εσωτερικός κανονισμός, οργανισμός υπηρεσίας)
 
Στο μεταφραστικό τώρα... Πέρα από την προφανή λύση του "Regulations", νομίζω ότι πολλές φορές το νόημα αποδίδεται θαυμάσια και με το απλούστατο "Statute" ή "Statutes".
και με το σύνθετο Statutes and regulations (το σχετικό βιβλίο πανεπιστημίων) :)
 
Καλημέρα σας,

Στα κείμενα της ΕΕ (ειδικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) έχουν το Rules of Procedure, το οποίο μεταφράζεται ως "εσωτερικός κανονισμός".
 
Καλημέρα σας,

Στα κείμενα της ΕΕ (ειδικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) έχουν το Rules of Procedure, το οποίο μεταφράζεται ως "εσωτερικός κανονισμός".

Εφόσον στην περίπτωσή μας πρόκειται για κανονισμό λειτουργίας φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, είναι προτιμότερο να αποφύγουμε το Rules of Procedure που αναφέρεται συνήθως στον τρόπο λειτουργίας επιτροπών (μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτή σημασιολογική ταύτιση διαδικασίας και λειτουργίας)
 
Top