Μην μου χάνεσαι

SBE

¥
In my example, the last time I heard it I was about ten and I had just had an accident that required a rush to A&E for lots of stitches and I was crying and the doctor told me that as a joke. So for an injury that might leave a mark. Implying that by the time the child becomes old enough to look for a marriage partner (pc all the way), the injury will have healed and there would be no disfigurement that might repel potential suitors.
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
You can use it jokingly regardless of age:

-- Τι απρόσεκτος που είμαι! Εξήντα χρονών άνθρωπος, χτύπησα το κεφάλι μου μπαίνοντας στο αυτοκίνητο.
-- Χα, χα. Ε, μέχρι να παντρευτείς θα γιάνει...

meaning "it's no big deal".
 
Top