Ετυμολογικό λεξικό χημικών όρων

drsiebenmal

HandyMod
Staff member

Ετυμολογικό Λεξικό Χημικών ‘Ορων​


05/03/2014
Αναστάσιος Βάρβογλης
Ομότιμος Καθηγητής Χημείας ΑΠΘ

Παρουσίαση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ονοματολογίας & Ορολογίας της Χημείας, 22 Φεβρουαρίου 2014, ΕΕΧ.

σύνδεσμος εδώ: http://www.chem.uoa.gr/?p=6979&lang=el
 
Top