Ετυμολογικόν Μέγα

Earion

Moderator
Staff member
Ετυμολογικόν μέγα κατά αλφάβητον πάνυ ωφέλιμον (Etymologicum magnum)

Μάρκος Μουσούρος, Νικόλαος Βλαστός, Ζαχαρίας Καλλιέργης

Βενετία, 1499

Το μέγα ετυμολογικόν εντυπωθέν πέρας είληφεν ήδη συν Θεώ εν Ενετίαις, αναλώμασι μέν του ευγενούς και δοκίμου ανδρός κυρίου Νικολάου Βλαστού, του Κρητός, παραινέσει δε της λαμπροτάτης τε και σωφρονεστάτης κυρίας Άννης, θυγατρός του πανσεβεστάτου και ενδοξοτάτου κυρίου Λουκά Νοταρά, ποτέ μεγάλου δουκός της Κωνσταντινουπόλεως, πόνω δε και δεξιότητι Ζαχαρίου Καλλιέργου, του Κρητός, των λογίων ανδρών χάριν, και λόγων ελληνικών εφιεμένων. Έτει τω από της Χριστού γεννήσεως χιλιοστώ τετρακοσιοστώ ενενηκοστώ εννάτω. Μεταγειτνιώνος ογδόη ισταμένου.

http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pag...6&lang=en&pageno=4&pagenotop=4&pagenobottom=1
 
«Μεταγειτνιώνος ογδόη ισταμένου»; Μετρούσε κανείς τις μέρες με το αττικό ημερολόγιο στην αυγή του δεκάτου έκτου αιώνα; Ή απλώς πάει πακέτο με την αττική διάλεκτο; Και αν είναι να αφήσει την ημερομηνία ως άσκηση για τον αναγνώστη*, γιατί να μη γράψει και το έτος σε ολυμπιάδες; Τάχα το ένα είναι παγανιστικό και το άλλο όχι; Τόσες απορίες...

*Απ' ό,τι μπορώ να καταλάβω, πρέπει να ήταν Πέμπτη 15 Αυγούστου, ±1 ημέρα (με το Ιουλιανό ημερολόγιο που ίσχυε τότε).
 
Top