Εκατόγχειρας = Hecatoncheir, Centimanus, a Hundred-Handed One

daeman

Administrator
Staff member
Αυτό το έχεις δει ή πρέπει να λεξιπλάσεις;

The Hekatonkheires, or Hecatonchires (pronounced /ˌhɛkətəŋˈkaɪriːz/; Greek: Ἑκατόγχειρες ("Hundred-Handed Ones," Latinized Centimani), were figures in an archaic stage of Greek mythology, three giants of incredible strength and ferocity that surpassed that of all Titans whom they helped overthrow. Their name derives from the Greek ἑκατόν (hekaton; "hundred") and χείρ (kheir; "hand"), "each of them having a hundred hands and fifty heads" (Bibliotheca). Hesiod's Theogony (624, 639, 714, 734–35) reports that the three Hekatonkheires became the guards of the gates of Tartarus.
 

Zazula

Administrator
Staff member
I'm thinking centidigital (from centipede) and ... laugh out loud.
Ούτως ή άλλως εκατό χέρια είχαν, όχι εκατό δάχτυλα. :) Πρβλ. κ. centimani από το παράθεμα του Δαεμάνου.
 
Αυτό το έχεις δει ή πρέπει να λεξιπλάσεις;

The Hekatonkheires, or Hecatonchires (pronounced /ˌhɛkətəŋˈkaɪriːz/; Greek: Ἑκατόγχειρες ("Hundred-Handed Ones," Latinized Centimani), were figures in an archaic stage of Greek mythology, three giants of incredible strength and ferocity that surpassed that of all Titans whom they helped overthrow. Their name derives from the Greek ἑκατόν (hekaton; "hundred") and χείρ (kheir; "hand"), "each of them having a hundred hands and fifty heads" (Bibliotheca). Hesiod's Theogony (624, 639, 714, 734–35) reports that the three Hekatonkheires became the guards of the gates of Tartarus.

Και στον Πέρσι Τζάκσον (Percy Jackson series by Rick Riordan), στο τελευταίο βιβλίο νομίζω, αυτό με το λαβύρινθο, έτσι ακριβώς το έχει. Hekatonkheires και Hundred-Handed Ones.
 
Top