Βγάλαμε τα λάπια από τα ντουλάπια

Γεια σας,
Η n-ετήσια ερώτησή μου (όπου n ακέραιος > 2, 3, ...).
Συγκεκριμένα, βγάλαμε «Το 10» από τα ντουλάπια και σε αυτή τη φράση:

Ο Μικές δέν κουνήθηκε· τά θολά του μάτια είχαν καρφωθεί στά βρωμερά κουρέλια πού σκέπαζαν τά λάπια τής γριάς.
(σελ. 26 στην έκδοση του 2007).
Η γραία είναι βέβαια η κουκλάρα η Ελενάρα με τον Σερσέμη της.

Σας λένε τίποτα αυτά τα «λάπια»; Τα πάχια; Τα κρέατα;

Ευχαριστώ!
 
Top