Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευτος = A life without festivity is a long road without an inn

nickel

Administrator
Staff member
Ο Δημόκριτος και οι ανθολόγοι το έχουν «βίος ἀνεόρταστος μακρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος», αλλά ασμένως δέχεται κανείς την παραφθορά («μακρά οδός»), που βλέπω ότι κατακλύζει το διαδίκτυο και φιλοξενείται και στο λεξικό του Πάπυρου. Η λέξη απανδόκευτος μόνο εκεί απαντά (έλεγαν πανδοκείο πριν πουν πανδοχείο). Στα αγγλικά κυκλοφορούν διάφορες μεταφράσεις, αλλά διάλεξα μια που μου φάνηκε καλύτερη.

Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευτος = A life without festivity is (like) a long road without an inn
 
Top