Όρτσα

altan

Member
Όρτσα, διάλε .....
P. Bien translates this verse as: "Luff the helm, embrace your faith come what come may."

And "A job before you, luff and ...." for "Σαν τη λογιάσεις μια δουλειά.."

1) A friend of mine says "Όρτσα" (in this case) is a word something like "Damn or swearing". Is it so?
2) And isn't "διάλε " vocative singular form of διά(ο)λος?
3) And "Σαν τη λογιάσεις μια δουλειά" "A job before you" or "If you calculate (delibetare) a job"

2017-04-02_11-07-47.png
 
Όρτσα is an Italian loan word in Greek from orza, meaning 'windward!' i.e. a command to the pilot to turn the boat towards or in the direction of the wind. Its opposite is ponza (πόντζα). See http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=όρτσα&dq=.
'Luff' is a technical term meaning, among other things, to set a ship's helm in such a way as to bring the head of the ship into the wind.
 

drsiebenmal

HandyMod
Staff member
2) And isn't "διάλε " vocative singular form of διά(ο)λος?
3) And "Σαν τη λογιάσεις μια δουλειά" "A job before you" or "If you calculate (delibetare) a job"

2) Yes
3) If you deliberate a job, if you decide a job
 

daeman

Administrator
Staff member
And in the case of the poem, όρτσα means "go ahead".

+1.

Onward! Goddam it and its faith— wherever it may lead you
The deed will either go ahead, or dry that thing will bleed you

Όρτσα, διάλε την πίστη του, κι όπου το βγάλει η βράση
γιά που θα σάσει μια δουλειά, γιά που θα σοχαλάσει

σοχαλάσει = will be spoiled completely

When you decide upon a deed, onward and do not fear
release your youth and spare it not; go on ahead, you hear?
:-)
 
Top