φυσική

 1. Zazula

  helion = ηλιοϊόν

  A helion is a short name for the naked nucleus of helium, a doubly positively charged helium ion. In practice, helion refers specifically to the nucleus of the helium-3 isotope, consisting of two protons and one neutron. The nucleus of the other stable isotope of helium, helium-4 isotope, which...
 2. Zazula

  υπέρψυκτο ή υπέρψυχρο;

  Γνωρίζετε (και μπορείτε να τεκμηριώσετε) το εάν υπάρχει ισοδυναμία (ορισμού και εγκυρότητας) μεταξύ των όρων υπέρψυκτος και υπέρψυχρος; Στις περισσότερες πηγές τους βρίσκω να χρησιμοποιούνται εναλλακτά.
 3. Zazula

  άνωση vs. άντωση

  Επειδή (1) πολλοί μπερδεύουν την άνωση με την άντωση, και (2) ορισμένοι χρησιμοποιούν τους δυο αυτούς όρους εντελώς αντίστροφα (!), ιδού πώς να τους ξεχωρίζετε: Άνωση (αγγλ. buoyance, buoyancy) είναι η κατακόρυφη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα που βρίσκεται πλήρως ή μερικώς βυθισμένο σε ένα...
 4. Zazula

  singularity = μοναδικότητα, ιδιομορφία, ανωμαλία

  Στα μαθηματικά και τη φυσική, ποια είναι η πιο δόκιμη απόδοση για το singularity — μοναδικότητα ή ιδιομορφία; Εγώ την ιδιομορφία ήξερα, αλλά βλέπω ότι χρησιμοποιείται και η μοναδικότητα, οπότε είπα να ρωτήσω κι εσάς. :)
Top