εμπορικό δίκαιο

  1. Zazula

    Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία (ΕΑΕ) = Controlled Foreign Corporation, Controlled Foreign Company (CFC)

    http://www.tetravivlos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=8647:66-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%80%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%B1%CE%B5&Itemid=62 Ν. 4172/23-7-2013...
Top