χάρτα 08

  1. Costas

    Την ίδια ώρα, στην Κίνα...

    Στις αρχές Δεκεμβρίου 2008 κυκλοφορεί στην Κίνα η Χάρτα 08, πρωτοφανής για τα εκεί πράγματα έκκληση για κατάργηση του μονοκομματικού κράτους. "Χάρτα 08", κατά τη "Χάρτα 77" των Τσεχοσλοβάκων. Δύο μήνες μετά, το έγγραφο έχει κυκλοφορήσει ευρύτερα και έχει υπογραφεί και από ανθρώπους έξω από τον...
Top