ανθρώπινα δικαιώματα

  1. Costas

    Μια φορά κι έναν καιρό

    Στις 7 Ιουλίου 1446 λίγο μετά τις εννιά το πρωί, ο κρητικός Μιχάλης από τον Χάνδακα οδηγείται από τις φυλακές της Βενετίας στη γειτονική μικρή πλατεία του Αγίου Μάρκου. Εκεί, ανάμεσα στους δύο στύλους των προστατών αγίων της πόλης, του αγίου Θεοδώρου και του αγίου Μάρκου, όπου ήταν ο τόπος...
  2. Costas

    Την ίδια ώρα, στην Κίνα...

    Στις αρχές Δεκεμβρίου 2008 κυκλοφορεί στην Κίνα η Χάρτα 08, πρωτοφανής για τα εκεί πράγματα έκκληση για κατάργηση του μονοκομματικού κράτους. "Χάρτα 08", κατά τη "Χάρτα 77" των Τσεχοσλοβάκων. Δύο μήνες μετά, το έγγραφο έχει κυκλοφορήσει ευρύτερα και έχει υπογραφεί και από ανθρώπους έξω από τον...
Top