χθες ή χτες

colurosa

New member
Αναρωτιέμαι αν το χθες, όπως και όλα τα φθ,χθ κ.λ.π, είναι προτιμότερο να γίνει χτες;
Ποια η άποψή σας;
 
Δεν υπάρχει προτιμότερο. Αμφότερες οι ορθογραφίες και προφορές είναι σωστές και σε χρήση. Ίσως σε επίσημες αναφορές να προτιμούν κάποιοι τους τύπους χωρίς ανομοίωση αλλά δεν είναι περισσότερο σωστοί. Η ανομοίωση έμεινε ανολοκλήρωτη στην ΚΝΕ, εξαιτίας του γλωσσικού ζητήματος. Έτσι κάποιες λέξεις ενσωματώνουν τον αρχικό τύπο ενώ κάποιες άλλες τον τύπο μετά ανομοίωσης. Π.χ. περίπτερο αλλά φτερό και όχι περίφτερο και πτερό. Όμως στις λέξεις που κυκλοφορούν και οι δυο εκδοχές, είναι σωστές και οι δυο.
 
Top