πω πω! πωπώ! ποπό! (μπλιαχ) πο-πό! (ακόμα πιο μπλιαχ)

Σε ότι αφορά το ποποπο δεν πρόκειται για απλοποίηση, με την οποία εναντιώνομαι, αλλά για σωστή ορθογραφία. Το επιφώνημα προέρχεται από το αρχαίο επιφώνημα πόποι και έτσι θεωρείται πιο σωστή η ορθογραφία αυτή. Τώρα αν έχουν δίκαιο ή όχι.......;;;
 
Top