Υλικό από το 11ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (9-11 Νοεμβρίου 2017)

nickel

Administrator
Staff member
Ιστοσελίδα του 11ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας (9-11 Νοεμβρίου 2017):
http://www.eleto.gr/gr/Conference11.html

1
Το ενιαίο αρχείο όλων των ομιλιών της Εναρκτήριας Συνεδρίας του 11ου Συνεδρίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
http://www.eleto.gr/download/Confer.../11thConference-OpeningSessionSpeeches_GR.pdf

2
Όλα τα κείμενα των ανακοινώσεων του 11ου Συνεδρίου, μαζί με τα σύντομα βιογραφικά των συγγραφέων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
http://www.eleto.gr/gr/papers.htm#11thPapers
και
Όλα τα κείμενα των εισηγήσεων των συνομιλητών της Ανοικτής Συζήτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
http://www.eleto.gr/gr/Conference11.html

3
Στο blod του Ιδρύματος Μποδοσάκη (www.blod.gr) μπορείτε να δείτε μαγνητοσκοπημένες:
α. όλη την Ανοικτή Συζήτηση (εδώ) και
β. την παρουσίαση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας (ΕΔΟ) (εδώ)

4
Το ΤΕΕ μαγνητοσκόπησε μέρος του Συνεδρίου και μπορείτε να παρακολουθήσετε τις μαγνητοσκοπήσεις στις διευθύνσεις:
https://www.youtube.com/watch?v=fqxMv-xnkmw&t=1302s
και
https://www.youtube.com/watch?v=N99EruA_x-U&t=6s
 
Top